Vad kostar det att investera i en värmepump

Det kan finnas väldigt stora vinster i att skaffa en värmepump till ditt hus eller din sommarstuga. Det är först och främst ekonomiskt fördelaktigt. Med en bra värmepump kan uppvärmningskostnaderna sjunka rejält och det kan i sin tur höja värdet på huset vid en eventuell försäljning. (De flesta bostadsspekulanter letar efter objekt med låga uppvärmningskostnader). Men det är också en fråga om comfort! Med rätt värmepump får du ett bättre klimat i bostaden och en jämn temperatur inomhus oavsett årstid.

Vilken värmepump är då bäst? Det finns många olika slags värmepumpar för olika typer av hus och uppvärmningssystem att välja bland. Vi börjar med att ge en snabb överblick över vilka olika slags värmepumpar det finns och sedan ska vi kika närmare på priset.

Luft/luftvärmepump

De vanligaste värmepumparna är de så kallade luft/luftvärmepumparna och luft/vattenvärmepumparna.

Vi börjar med att titta på luft/luftvärmepumpen som tar sin energi från luften utomhus och sprider denna med en värmefläkt inomhus. En luft/luftvärmepump kan också användas för att kyla ned inomhustemperaturen vid behov.

Luft/luftvärmepump är populär tack vare att den är enkel att installera nästan överallt och den kostar inte så mycket.

Luft/luftvärmepumpen fungerar allra bäst i det något mindre huset, och klarar av att värma upp ett hus på ungefär 150 kvadratmeter. För att luft/luftvärmepumpen ska fungera optimalt bör planlösningen vara ganska öppen så att luften kan cirkulera runt obehindrat. Om du har elelement som primär uppvärmning kan en luft/luftvärmepump minska uppvärmningskostnaderna genom att vara ett bra komplement till dessa.

Frånluftsvärmepump

En frånluftsvärmepump tar energi/värme från ventilationen i huset och kräver därmed att rätt sorts ventilationssystem finns i bostaden. Det måste till exempel finnas ventilation från alla våtutrymmen och även från köket.

Frånluftsvärmepumpen passar bra för mindre hus och fungerar bra även vid låga utomhustemperaturer. Frånluftsvärmepumpen har en låg installationskostnad, men sparar å andra sidan inte lika mycket energi som luft/vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar. Frånluftsvärmepumpar finns i olika storlekar och kan dimensioneras för olika husstorlekar samt värmebehov.

En av de stora fördelarna med frånluftsvärmepumpen är att inomhusluften förbättras då du får ventilationen ”på köpet”. Du behöver ingen separat fläkt för ventilationssystemet. Frånluftsvärmepumpen kan precis som luft/luftvärmepumpen även användas för nedkylning, vilket kan vara en fördel om du bor på ett ställe där temperaturerna kan skifta stort över året.

Luft/vattenvärmepump

Luft/vattenvärmepumpen kostar lite mer att installera än övriga luftvärmepumpar, men den fungerar å andra sidan bra för större bostäder och kan spara mer energi än en luft/luftvärmepump eller frånluftsvärmepump.

Luft/vattenvärmepumpen tar energi från luften utomhus och omvandlar denna till värme som sedan förs runt i huset med hjälp av ett vattenburet värmesystem. Värmesystemet kan bestå av en kombination av element (radiatorer) och ledningar som till exempel finns i golvvärme.

En fördel med luft/vattenvärmepumpen är att den också kan användas till att värma upp ditt vatten.

Luft/vattenvärmepumpen fungerar sämre vid riktigt låga utomhustemperaturer, så om du bor i en del av landet där temperaturen kan sjunka under 20 minusgrader är det inte säkert att en luft/vattenvärmepump räcker till.

Bergvärmepump

En bergvärmepump är lämpad för bostäder som behöver mycket energi. Energin tas från berggrund och förs sedan runt i huset med ett liknande vattenburet system som används av en luft/vattenvärmepump.

En bergvärmepump kostar ganska mycket mer än de andra typerna av värmepumpar, men är i längden ett kostnadseffektivt system.

För att kunna utvinna värme ur berggrunden måste ett mycket djupt hål borras på tomten, vilket ställer krav på att det är rätt sorts mark. Du behöver också tillstånd för att borra för bergvärme. Eftersom bergvärmepumpen kräver ett liknande vattenburet värmesystem som luft/vattenvärmepumpen så kan bergvärme lämpa sig om du vill ”uppgradera” ett sådant värmesystem.

En bergvärmepump kan också värma upp ditt vatten, vilket leder till ytterligare energibesparingar. Installation av en bergvärmepump kan kosta någonstans mellan 80 000 och 250 000 kronor. Priset kan skilja sig mycket mellan olika bergvärmepumpar och beror även på vilken typ av uppvärmning du har från början.

Jordvärmepump

En jordvärmepump tar energi från jorden/marken runt huset genom en slang som installeras där. Värmen förs sedan runt i ett vattenburet värmesystem i huset, liknande det som används när man installerar luft/vattenvärmepumpar eller bergvärmepumpar. Jordvärmepumpen ger en stor energibesparing fungerar även väl för stora hus. Den är lite krånglig att installera, då den kräver att tomten grävs upp vid installationen. En jordvärmepump kostar dock mindre än en bergvärmepump.

Välj rätt värmepump till din bostad

 

våg som visar 2 hus

När du har beslutat dig för att du ska installera en värmepump i din bostad är det några saker som är värda att fundera över. Ditt val kommer att påverkas av storleken på ditt hus, om du har (eller behöver) ett vattenburet system för värmen, om du ska värma upp ditt vatten samt hur stor budget du har.

Har du ett stort energibehov kan det vara värt att investera en större summa och skaffa ett mer energibesparande system, då detta ganska snabbt ”betalar tillbaka sig” i form av lägre uppvärmningskostnader. Det är också viktigt att jämföra priser på samma slags pump hos olika installatörer. Priset kan nämligen skilja sig mellan de olika installatörerna och olika typer av service kan då ingå i priset.

Glöm inte bort att du kan använda rotavdraget när du anlitar en expert som hjälper dig med installationen av värmepumpen. Be om att få det inkluderat direkt i offerten.

Vad kostar det att investera i en värmepump?

När du ska jämföra priset på olika värmepumpar är det värt att ta med energibesparingen i beräkningen. Priset på värmepumpen beror på storlek, det vill säga, hur många kvadratmeter ska värmepumpen klara av att värma upp?

Pris bergvärme

Om du ska värma upp en villa på 150 kvadratmeter kan priset på en bergvärmepump efter rotavdrag hamna på runt 80 000 – 200 000 kronor. Detta pris bör vägas mot den energibesparing man gör. Om en villa på 150 kvadratmeter har ett behov av uppvärmning på runt 35 000 kilowattimmar per år så kan en sådan investering ha betalat sig på runt 5 år.  (En bergvärmepump brukar i regel alltid vara återbetald efter 5 till 10 år).

Pris luft vatten värmepump

En luft/vattenvärmepump som ska täcka energibehovet i en villa på 150 kvadratmeter brukar kosta runt 100 000 kronor. Om du är på jakt efter en värmepump som klarar den storleken på huset behövs en värmepump på åtminstone 7 kW. Då kan du exempelvis kolla på Luft/Vattenvärmepump Panasonic Aquarea All-in-One som i skrivande stund kostar ca 70 000 kronor (endast pumpen). Bor du i en större villa på uppemot 300 kvadratmeter är bättre att investera i exempelvis SWM120 Hydrobox – Mitsubishi Electric som i skrivande stund också kostar ca 70 000 kronor (endast pumpen). Den klarar att värma allt mellan 20 kvadratmeter till 300 kvadratmeter.

Pris luftvärmepump

I jämförelse kostar en luft/luftvärmepump bara 20 000 – 25 000 kronor, men energibesparingen blir betydligt lägre, vilket gör att återbetalningstiden för en luft/luftvärmepump ändå kan vara lika lång som för exempelvis en bergvärmepump eller luft/vattenvärmepump . 

Pris frånluftvärmepump

En frånluftvärmepump behöver inte kosta mer än 35 000 kronor om du köper en billigare variant. Dessa värmepumpar finns dock med olika prestanda och en mer exklusiv variant som exempelvis NIBE F750 frånluftsvärmepump kostar i skrivande stund 78 500 kronor.

Pris jordvärmepump

Om du funderar på att installera en jordvärmepump så kan du hitta olika modeller som kostar alltifrån 40 000 kronor till 165 000 kronor. Precis som för alla andra värmepumpar beror priset på vilken prestanda du är ute efter. För dig med en större budget är ett alternativ Bergvärmepump Nibe F1345 Fighter med Dubbla Kompressorer som i skrivande stund kostar ca 163 000 kronor (endast pumpen). Det är alltså en värmepump som klarar att ha mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla.

Välja rätt värmepump, till bäst pris med installation

Ett bra tips är att ta in offerter på värmepump från flera olika experter, detta kan du enkelt göra med HelpHero

offert värmepump
Är allt med på offerten för värmepump

 


 

Hur väljer du rätt värmepump?

Vet du inte vad du ska välja för värmepump? Börja med att beräkna hur mycket energi du behöver för att värma upp ditt hus vid olika temperaturer för att få fram ett genomsnittligt årsbehov. Fundera sedan på hur mycket pengar du är villig att (och kan) investera i detta.

Om du behöver hjälp med uträkningar och kalkyler kan du kontakta en värmepumpsinstallatör eller en energirådgivare hos din kommun. Det viktigaste är att du ser över hela ditt hushålls energiförbrukning och väger installationskostnaden mot den besparing du kommer att göra i framtiden. Alla värmepumpar ger en viss besparing, och har sina fördelar och nackdelar, beroende på det befintliga värmesystemet, husets storlek samt planlösning.

Prisjämförelse mellan olika värmepumpar (vilken är bäst?)

Det kan finnas väldigt stora vinster i att skaffa en värmepump till ditt hus eller din sommarstuga. Det är först och främst ekonomiskt fördelaktigt. Med en bra värmepump kan uppvärmningskostnaderna sjunka rejält och det kan i sin tur höja värdet på huset vid en eventuell försäljning. (De flesta bostadsspekulanter letar efter objekt med låga uppvärmningskostnader). Men det är också en fråga om comfort! Med rätt värmepump får du ett bättre klimat i bostaden och en jämn temperatur inomhus oavsett årstid.

Vilken värmepump är då bäst? Det finns många olika slags värmepumpar för olika typer av hus och uppvärmningssystem att välja bland. Vi börjar med att ge en snabb överblick över vilka olika slags värmepumpar det finns och sedan ska vi kika närmare på priset.

Luft/luftvärmepump

De vanligaste värmepumparna är de så kallade luft/luftvärmepumparna och luft/vattenvärmepumparna.

Vi börjar med att titta på luft/luftvärmepumpen som tar sin energi från luften utomhus och sprider denna med en värmefläkt inomhus. En luft/luftvärmepump kan också användas för att kyla ned inomhustemperaturen vid behov.

Luft/luftvärmepump är populär tack vare att den är enkel att installera nästan överallt och den kostar inte så mycket.

Luft/luftvärmepumpen fungerar allra bäst i det något mindre huset, och klarar av att värma upp ett hus på ungefär 150 kvadratmeter. För att luft/luftvärmepumpen ska fungera optimalt bör planlösningen vara ganska öppen så att luften kan cirkulera runt obehindrat. Om du har elelement som primär uppvärmning kan en luft/luftvärmepump minska uppvärmningskostnaderna genom att vara ett bra komplement till dessa.

Frånluftsvärmepump

En frånluftsvärmepump tar energi/värme från ventilationen i huset och kräver därmed att rätt sorts ventilationssystem finns i bostaden. Det måste till exempel finnas ventilation från alla våtutrymmen och även från köket.

Frånluftsvärmepumpen passar bra för mindre hus och fungerar bra även vid låga utomhustemperaturer. Frånluftsvärmepumpen har en låg installationskostnad, men sparar å andra sidan inte lika mycket energi som luft/vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar. Frånluftsvärmepumpar finns i olika storlekar och kan dimensioneras för olika husstorlekar samt värmebehov.

En av de stora fördelarna med frånluftsvärmepumpen är att inomhusluften förbättras då du får ventilationen ”på köpet”. Du behöver ingen separat fläkt för ventilationssystemet. Frånluftsvärmepumpen kan precis som luft/luftvärmepumpen även användas för nedkylning, vilket kan vara en fördel om du bor på ett ställe där temperaturerna kan skifta stort över året.

Luft/vattenvärmepump

Luft/vattenvärmepumpen kostar lite mer att installera än övriga luftvärmepumpar, men den fungerar å andra sidan bra för större bostäder och kan spara mer energi än en luft/luftvärmepump eller frånluftsvärmepump.

Luft/vattenvärmepumpen tar energi från luften utomhus och omvandlar denna till värme som sedan förs runt i huset med hjälp av ett vattenburet värmesystem. Värmesystemet kan bestå av en kombination av element (radiatorer) och ledningar som till exempel finns i golvvärme.

En fördel med luft/vattenvärmepumpen är att den också kan användas till att värma upp ditt vatten.

Luft/vattenvärmepumpen fungerar sämre vid riktigt låga utomhustemperaturer, så om du bor i en del av landet där temperaturen kan sjunka under 20 minusgrader är det inte säkert att en luft/vattenvärmepump räcker till.

Bergvärmepump

En bergvärmepump är lämpad för bostäder som behöver mycket energi. Energin tas från berggrund och förs sedan runt i huset med ett liknande vattenburet system som används av en luft/vattenvärmepump.

En bergvärmepump kostar ganska mycket mer än de andra typerna av värmepumpar, men är i längden ett kostnadseffektivt system.

För att kunna utvinna värme ur berggrunden måste ett mycket djupt hål borras på tomten, vilket ställer krav på att det är rätt sorts mark. Du behöver också tillstånd för att borra för bergvärme. Eftersom bergvärmepumpen kräver ett liknande vattenburet värmesystem som luft/vattenvärmepumpen så kan bergvärme lämpa sig om du vill ”uppgradera” ett sådant värmesystem.

En bergvärmepump kan också värma upp ditt vatten, vilket leder till ytterligare energibesparingar. Installation av en bergvärmepump kan kosta någonstans mellan 80 000 och 250 000 kronor. Priset kan skilja sig mycket mellan olika bergvärmepumpar och beror även på vilken typ av uppvärmning du har från början.

Jordvärmepump

En jordvärmepump tar energi från jorden/marken runt huset genom en slang som installeras där. Värmen förs sedan runt i ett vattenburet värmesystem i huset, liknande det som används när man installerar luft/vattenvärmepumpar eller bergvärmepumpar. Jordvärmepumpen ger en stor energibesparing fungerar även väl för stora hus. Den är lite krånglig att installera, då den kräver att tomten grävs upp vid installationen. En jordvärmepump kostar dock mindre än en bergvärmepump.

Välj rätt värmepump till din bostad

När du har beslutat dig för att du ska installera en värmepump i din bostad är det några saker som är värda att fundera över. Ditt val kommer att påverkas av storleken på ditt hus, om du har (eller behöver) ett vattenburet system för värmen, om du ska värma upp ditt vatten samt hur stor budget du har.

Har du ett stort energibehov kan det vara värt att investera en större summa och skaffa ett mer energibesparande system, då detta ganska snabbt ”betalar tillbaka sig” i form av lägre uppvärmningskostnader. Det är också viktigt att jämföra priser på samma slags pump hos olika installatörer. Priset kan nämligen skilja sig mellan de olika installatörerna och olika typer av service kan då ingå i priset.

Glöm inte bort att du kan använda rotavdraget när du anlitar en expert som hjälper dig med installationen av värmepumpen. Be om att få det inkluderat direkt i offerten.

Vad kostar det att investera i en värmepump?

När du ska jämföra priset på olika värmepumpar är det värt att ta med energibesparingen i beräkningen. Priset på värmepumpen beror på storlek, det vill säga, hur många kvadratmeter ska värmepumpen klara av att värma upp?

Om du ska värma upp en villa på 150 kvadratmeter kan priset på en bergvärmepump efter rotavdrag hamna på runt 80 000 – 200 000 kronor. Detta pris bör vägas mot den energibesparing man gör. Om en villa på 150 kvadratmeter har ett behov av uppvärmning på runt 35 000 kilowattimmar per år så kan en sådan investering ha betalat sig på runt 5 år.  (En bergvärmepump brukar i regel alltid vara återbetald efter 5 till 10 år).

En luft/vattenvärmepump som ska täcka energibehovet i en villa på 150 kvadratmeter brukar kosta runt 100 000 kronor. Om du är på jakt efter en värmepump som klarar den storleken på huset behövs en värmepump på åtminstone 7 kW. Då kan du exempelvis kolla på Luft/Vattenvärmepump Panasonic Aquarea All-in-One som i skrivande stund kostar ca 70 000 kronor (endast pumpen). Bor du i en större villa på uppemot 300 kvadratmeter är bättre att investera i exempelvis SWM120 Hydrobox – Mitsubishi Electric som i skrivande stund också kostar ca 70 000 kronor (endast pumpen). Den klarar att värma allt mellan 20 kvadratmeter till 300 kvadratmeter.

I jämförelse kostar en luft/luftvärmepump bara 20 000 – 25 000 kronor, men energibesparingen blir betydligt lägre, vilket gör att återbetalningstiden för en luft/luftvärmepump ändå kan vara lika lång som för exempelvis en bergvärmepump eller luft/vattenvärmepump . 

En frånluftvärmepump behöver inte kosta mer än 35 000 kronor om du köper en billigare variant. Dessa värmepumpar finns dock med olika prestanda och en mer exklusiv variant som exempelvis NIBE F750 frånluftsvärmepump kostar i skrivande stund 78 500 kronor.

Om du funderar på att installera en jordvärmepump så kan du hitta olika modeller som kostar alltifrån 40 000 kronor till 165 000 kronor. Precis som för alla andra värmepumpar beror priset på vilken prestanda du är ute efter. För dig med en större budget är ett alternativ Bergvärmepump Nibe F1345 Fighter med Dubbla Kompressorer som i skrivande stund kostar ca 163 000 kronor (endast pumpen). Det är alltså en värmepump som klarar att ha mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla.

Vet du inte vad du ska välja för värmepump? Börja med att beräkna hur mycket energi du behöver för att värma upp ditt hus vid olika temperaturer för att få fram ett genomsnittligt årsbehov. Fundera sedan på hur mycket pengar du är villig att (och kan) investera i detta.

Om du behöver hjälp med uträkningar och kalkyler kan du kontakta en värmepumpsinstallatör eller en energirådgivare hos din kommun. Det viktigaste är att du ser över hela ditt hushålls energiförbrukning och väger installationskostnaden mot den besparing du kommer att göra i framtiden. Alla värmepumpar ger en viss besparing, och har sina fördelar och nackdelar, beroende på det befintliga värmesystemet, husets storlek samt planlösning.

Nackdelar med bergvärme

Kvinna gör research på mobilen: är bergvärme för bra för att vara sant?

Att byta uppvärmningsform är ofta en stor investering för en husägare. Det gör det extra viktigt att man är informerad om både möjligheter och risker med alla de alternativ som finns.

Bergvärme är en form av uppvärmning som har många fördelar, både ekonomiskt och för miljön. Detta gör att även värdet på ditt hus kan påverkas positivt av att du installerar bergvärme. Det kan därför kännas lockande att titta på bergvärme som ett alternativ till uppvärmning med till exempel direktverkande el, oljepanna eller pellets. Det kan dock vara bra att komma ihåg att ingen uppvärmningsform endast har fördelar. Alla former av uppvärmning har också en rad nackdelar, som kan vara mer eller mindre betydelsefulla när du ska besluta om att investera i en ny uppvärmning för ditt hus.

Nedan går vi igenom de största nackdelarna med bergvärme och hur dessa påverkar dig. Detta kan du använda för att ta ett välgrundat beslut. 

Kostsam installation

En av de främsta och mest uppenbara nackdelarna med bergvärme är den stora kostnaden för installationen. Eftersom bergvärme kräver omfattande grävning så påverkar detta självklart kostnaden. Det är inte ett grävarbete man normalt sett kan göra själv i sin trädgård.

Bergvärme kan kosta upp till 150 000 – 200 000 kronor, vilket för de allra flesta är en relativt stor summa. Du kan utnyttja rotavdrag för installation av bergvärme men detta kan du bara få för en del av arbetskostnaden. Själva värmepannan kan du inte få rotavdrag för.

Rotavdrag kan beviljas för ungefär en tredjedel av arbetskostnaden och högst med 50 000 kronor per år. Det blir alltså en relativt stor summa kvar även efter ett eventuellt rotavdrag. Eftersom installationskostnaden är så pass hög är det viktigt att räkna ut om man faktiskt kommer att tjäna på installationen och att ha bergvärme som uppvärmning.

Om du endast har ett måttligt till litet behov av energi i ditt hus kan det ta lång tid innan investeringen betalar sig i form av sänkta elkostnader. Bor du däremot större och därmed har större behov av värme och energi kan denna återbetalningsperiod vara kortare. I vissa fall kan bergvärme kostar ännu mer att installera. Det beror framför allt på hur förhållandena ser ut på din tomt. Om det är mer komplicerat att borra på din tomt så kan det påverka priset kraftigt.

Borra, installera och köp bergvärme

Installationen kräver borrade hål

För att bergvärmen ska fungera så krävs det att hål borras i din trädgård. För att kunna utnyttja energin från berggrunden fullt ut måste dessa hål vara djupa (oftast mellan 100 meter och 250 meter). Detta kan vara en nackdel om du har en omsorgsfullt anlagd trädgård och gräsmatta, även om hålen inte är så breda.

Arbetet är relativt dyrt och tar lite tid. En bergvärmeinstallation är något krångligare än installationen av andra uppvärmningsformer som exempelvis luftvärme.

Borrningen kräver dessutom att tunga maskiner måste kunna köras in på din tomt, vilket ytterligare kan påverka din trädgård och din gräsmatta. Beroende på hur ditt hus ligger, så kan det vara olika svårt att komma åt med dessa maskiner och därför är inte alla tomter lämpliga för en bergvärmeinstallation. Åtminstone inte utan extra kostnader på grund av mer komplicerad borrning och transport av utrustning.

Bergvärme kräver tillstånd från din kommun

Att installera och därmed borra för bergvärme kräver tillstånd från den kommun där du är bosatt. Ansökningarna avslås sällan, men i sällsynta fall har kommunen sagt nej på grund av att närmiljön är för ömtålig eller på grund av att berggrunden inte har ansetts vara tillräckligt stabil. Det kan vara ett problem som uppstår om många har borrat hål för bergvärme nära varandra.

Det är viktigt att ta reda på om grannarna också har borrat för bergvärme. Att borra för nära ett befintligt hål gör det inte bara mindre effektivt, utan kan också i värsta fall skada berggrunden och miljön. Det är också viktigt att noga ta reda på om det finns några avloppsbrunnar där du tänkt borra. I framför allt äldre bebyggelse förekommer det avloppsbrunnar som inte finns markerade på några officiella detaljplaner. Att råka borra i en avloppsledning kan få stora konsekvenser, inte minst för naturen.

Om någon av dina grannar har borrat för bergvärme så bör du borra minst tjugo meter bort från detta. Ibland är detta inte möjligt, antingen på grund av utrymmesskäl eller beroende på hur tomten ser ut. Då kan det krävas att borrhålet görs snett, i vinkel bort från det befintliga borrhålet. Det komplicerar borrprocessen och gör den dyrare.

Du är beroende av el

Eftersom värmepumpen för bergvärmen kräver el för att fungera blir bergvärmen sårbar för till exempel strömavbrott. Om du bor på en plats i landet som ofta råkar ut för strömavbrott kan det därför vara en god idé att ha någon form av kompletterande uppvärmning så att inte strömavbrott leder till att du inte har någon uppvärmning alls i ditt hus. Detta gäller naturligtvis främst vintertid då en lägre utetemperatur snabbt kan kyla ned huset om bergvärmen inte fungerar. Beroende på hur stort hus du har så kan du ha el-radiatorer, kamin eller en mindre värmepanna som komplement till uppvärmning med bergvärme. 

Kostsam service

En korrekt installerad bergvärmepump kräver sällan underhåll/service under sin livstid, men om den är fel inställd, fel installerad eller om någon form av olycka sker kan detta kosta ganska mycket pengar. Tänk också på att värmepumpen har en livslängd på 15–20 år. Därefter behöver den bytas ut. Detta är också bra att kalkylera med när du räknar ut hur lång tid det tar för installationskostnaden att betala tillbaka sig i form av sänkta kostnader för uppvärmningen. Har du så pass lågt energibehov att återbetalningstiden blir längre än 15 år så kommer du inte att tjäna så mycket på att installera bergvärme framför någon annan form av uppvärmning.

Du kan inte snabbt ändra temperaturen

Bergvärmen låter dig inte snabbt justera inomhustemperaturen, så vid kraftiga växlingar i utomhustemperatur kan det ta ett litet tag innan värmen är på den nivå du önskar inomhus. Detta är en klar nackdel när temperaturen snabbt sjunker utomhus, då det i värsta fall kan ta en dag eller två innan inomhustemperaturen justerats. Hur lång tid det tar beror bland annat på dimensionen på din värmepump. Även i dessa fall kan det vara en fördel att ha någon form av kompletterande uppvärmning för övergångsperioden.

Sprickor och läckage

En stor spricka i berggrunden

Även om det är ovanligt så kan det förekomma att bergvärmen påverkar din husgrund. Dessa sprickor uppkommer i sällsynta fall under borrningsarbetet, men kan bli både kostsamma och farliga. Det finns rekommendationer och regler kring hur långt från huset en borrning bör ske. Om du vänder dig till en certifierad bergvärmeinstallatör kan du få hjälp att räkna ut var det är mest lämpligt att borra för bergvärmen. 

Även om bergvärme är ett miljövänligt uppvärmningsalternativ så kan viss miljöpåverkan uppstå. Den vätska som finns i slangen i det borrade hålet kan i vissa fall läcka ut i marken och i grundvattnet, vilket kan bidra till föroreningar. Om du bor på en plats som är extra sårbar, till exempel på grund av berggrunden eller vid vatten, kommer kommunen att ta det i beaktande när de behandlar din ansökan om att få borra för bergvärme.

Många fördelar med bergvärme

Trots dessa nackdelar finns även många fördelar med bergvärme. Detta gäller framför allt om du har ett stort energibehov och ett medelstort till stort hus att värma upp. Då kan den stora kostnaden för installationen ganska snabbt betala sig i form av sänkta kostnader för uppvärmning.

För om bergvärmepumpen är rätt installerad och dimensionerad för ditt hus kostar den ingenting under sin livslängd i form av reparationer. Den är oftast tålig och fel är ovanliga.

Undrar du hur mycket din bostad är värd? Eftersom bergvärmen sänker husets driftskostnader så leder detta till att husets värde höjs betydligt. Det kan vara en klar fördel vid en försäljning. Priset kan stiga med flera hundra tusen kronor om du hittar en köpare som värdesätter låga uppvärmningskostnader och ett näst intill underhållsfritt system för uppvärmning.

Bergvärme är också en förnybar energikälla, vilket är både klimatsmart och ekonomiskt.

En annan klar fördel, särskilt i relation till exempel jordvärme, är att det borrade hålet inte kräver så stor yta på tomten. Det gör att även du med ganska liten tomt till ditt hus har möjlighet att borra för bergvärme. Även om borrhålet initialt påverkar din tomt så leder den långa livslängden på hela systemet till att du under många år inte behöver göra något alls, och därmed kan låta trädgården återhämta sig. 

Vad kostar en installation av en luft-vattenvärmepump?

Funderar du på att installera en luft- vattenvärmepump? Här har vi samlat information som kan vara bra att känna till vid installationen och vilka kostnader man kan räkna med. Ibland förväxlas luft- vattenvärmepump med en luft- luftvärmepump. En luft- vattenvärmepump används tillsammans med golvvärme eller radiatorer. Den tar upp luft i en del som placeras utvändigt på huset och sedan sugs luften in i en del som sitter inne i huset där den värmer upp vatten. Vattnet som nu är uppvärmt pumpas ut som tappvatten eller till golvvärmen och radiatorer. En luft- luftvärmepump tar också upp luft genom en del som sitter utomhus på huset. Luften komprimeras och leds till den del som sitter inomhus där en fläkt sprider värmen i huset. En luft- luftvärmepump sprider alltså värmen med luften och inte med vattnet.

En luft- vattenvärmepump kopplas ihop tillsammans med husets vattenburna system och därför är det en fördel om huset redan har rör dragna. Om ditt hus inte har rör kan det vara en bättre idé att fundera på en luft- luftvärmepump istället. Att kombinera en värmepump med en anpassad elpanna är ett vanligt alternativ. När du begär in offerter från företag är det viktigt att du har koll på vad som ingår i offerterna så att du kan jämföra dem på ett korrekt sätt. En luft- vattenvärmepump klarar normalt temperaturer ner till minus 20 °C men den fungerar bättre när det inte är så stor skillnad mellan utomhus- och inomhustemperaturen. Optimala förutsättningar för en luft- vattenvärmepump har alltså den som är bosatt i södra eller mellersta Sverige. Bor man högre upp i landet kan det vara en fördel om man också har en elpatron eller en kamin för att få kompletterande värme.

Ett prisexempel på en luft- vattenvärmepumpinstallation

Luft- vattenvärmepumpar finns i många olika modeller, storlekar och med olika effekt. Vilken luft- vattenvärmepump du ska välja beror på hur hög din energiförbrukning är, alltså hur mycket energi som du och din familj förbrukar på ett år. Totalkostnaden för en installation av en luft- vattenvärmepump bruka hamna någonstans mellan 60 000 och 150 000 kr. Det är svårt att ge ett enkelt svar på frågan hur mycket en installation av en luft- vattenvärmepump kostar då alla hus har sina egna förutsättningar och villkor. Kostnaden delar man upp i priset på själva värmepumpen och arbetskostnaden vid själva installationen. På arbetskostnaden kan man göra ett ROT-avdrag. ROT-avdraget är 30 % på arbetskostnaden. Installationen tar en eller två dagar och pumpens livslängd är ca 20 år. Den förväntade besparingen på värmekostnaden kan vara upp till 65 % så det finns stora möjligheter att spara pengar när man installerar en luft- vattenvärmepump.

En luft- vattenvärmepump klarar en energiförbrukning från 15 000 upp till 25 000 kWh per år. Om du har en hög varmvattenförbrukning kan det vara en bra idé att välja en värmepump med högre effekt och komplettera med en extra varmvattenberedare. Hur mycket kan man då räkna med att spara genom att installera en luft- vattenvärmepump? Här kommer ett exempel: Vi har ett hus med vattenburen el där människorna som bor i huset förbrukar ungefär 28 000 kWh på ett år. Ca 23 000 kWh av detta går till uppvärmning och varmvatten. I samband med installationen av luft- vattenvärmepumpen köps också en ny elpanna. Husets gamla värme- och vattenrör och radiatorer kan användas även för det nya systemet.

Materialkostnaden för värmepumpen och elpannan landar på ca 83 000 kr och arbetskostnaden uppgår till ca 26 000 kr. Efter ROT-avdrag och rabatter från leverantören är den totala kostnaden ca 98 000 kr. Årsvärmefaktorn, efter leverantörens kalkyl, är 2,8 SCOP. SCOP är en förkortning för Seasonal Coefficient of Performance och mäter en värmepumps prestanda under ett år. Det är ett mått som används för att man ska få en bra och rättvis bild av en pumps prestanda. I detta fall kan man räkna med en besparing på ca 63 % och återbetalningstiden kommer att vara 7-8 år.

Fördelar och nackdelar med luftvärme

En luft- vattenvärmepump är ofta både enklare och billigare att installera jämfört med till exempel berg- eller jordvärmepumpar. När man installerar en luft- vattenvärmepump behöver man varken borra eller göra krävande markarbeten i trädgården. Investeringskostnaderna blir därför lägre och installationen smidigare. Ofta tar installationen bara en dag och du är utan värme bara några få timmar. Nackdelarna med en luft- vattenvärmepump är att den syns och hörs. Tänk på detta vid installationen och försök att hitta en placering på huset där den syns minst och där ljudet inte stör. Det är också viktigt att tänka på sina grannar så att inte de får besvär av ljudet från luft- vattenvärmepumpen. En luft- vattenvärmepump har också ofta en något kortare livslängd än en berg- eller jordvärmepump då den utsätts för vind, regn och snö.

Tips och råd före installationen

* Kontrollera att det är just en luft- vattenvärmepump som är det bästa alternativet för ditt hus. Hur ser de praktiska förutsättningarna ut där du bor, var bor du och vilket uppvärmningssystem har du idag, är några frågor som är bra att ställa sig. I din kommun ska det finnas en energirådgivare som kan vara till hjälp. Energirådgivare ska vara opartisk och kunna ge tips och råd.

* Jämför olika modeller och ta in offerter från tre eller fyra leverantörer. På offerten ska det tydligt framgå vilket som är materialkostnader och vilket som är arbetskostnader samt hur villkoren ser ut vad gäller leverans, drift och underhåll. Det kan också löna sig att jämför de olika leverantörernas garantier och övriga villkor. Många återförsäljare av luft- vattenvärmepumpsystem kommer hem till dig kostnadsfritt för att se hur dina förutsättningar ser ut för en installation av en luft- vattenvärmepump.

* Om du ska ha en annan värmekälla som komplement till din luft- vattenvärmepump är det viktigt att den modell du väljer fungerar ihop med andra värmesystem.

* Fundera noga igenom var på huset din luft- vattenvärmepump ska sitta. Det handlar både om estetiken och ljudet både för din och dina grannar.

Borra, installera och köp bergvärme

En kvinna och man äter middag, de diskuterar om det är kallt i huset eller inte.

När du ska investera i bergvärme är du naturligtvis nyfiken på hur mycket det kommer att kosta. Redan nu kan du räkna med att priset kommer att överstiga 100 000 kronor totalt. I det totalbeloppet ingår bergvärmepumpen (den står för cirka 55 procent av kostnaden) samt installationen
av pumpen vilket bland annat inkluderar borrning.

Vi börja med kostnaden för att borra

Kostnaden för att borra ner till bergdjupet varierar beroende på hur djupt borrhål det krävs. I de flesta fall klarar ett djup på 100 meter att utvinna en effekt på 5 kW.  För en 10kW-pump måste borrdjupet därför ner till 180 till 200 meter. 

Kostnaden för enbart borrningen brukar landa på 200 – 400 kronor per meter.

Borrhål – 100 meter
30 000 kronor
Borrhål – 150 meter
45 000 kronor
Borrhål – 180 meter
54 000 kronor
Borrhål – 200 meter
67 000 kronor

Kostnaden för fodringsröret som ska ner dit är något högre än kostnaden för borrningen. Räkna med att du får betala uppemot 900 kronor per meter.

Men vänta, vi kollade aldrig hur mycket vi måste betala för värmepumpen

Innan vi kan komma igång med bergvärmeinstallationen måste vi givetvis ha köpt en bergvärmepump. Som vi nämnde ovan står värmepumpen för ungefär 55 procent av kostnaden för hela installationen. Det handlar alltså om en ganska väsentlig summa som ska betalas. 

Vilken bergvärmepump är bäst?

Om du har börjat leta efter en värmepump har du säkert redan sett att prisskillnaderna är stora mellan olika varumärken. Försök att ta reda på vilket energibehov hushållet har, ta hänsyn till hur många det är som bor i huset, och hur mycket varmvatten ni förbrukar.

En genomsnittlig svensk villa förbrukar 25 000 kWh per år

Enligt EON motsvarar ovanstående förbrukning ungefär 3125 kronor i månaden. Ungefär 60 procent av energianvändningen i hemmet går åt till uppvärmning.

Populära varumärken på marken för värmepumpar är bland annat Nibe, Thermia, Bosch och Panasonic. Enligt Test.se är värmepumpen Compress 7000 LW/M från Bosch ett bra alternativ om du ska ha bergvärme. Den har en inbyggd VVB och en solslinga på 11,2 meter. En nackdel är att den inte har någon kylning. I skrivande stund kostar värmepumpen 73 990 kronor hos Svensk Kylservice. 

Thermia erbjuder bland annat bergvärmepumpen Atlas. Den har en varvtalsstyrd kompressor som anpassar driften utefter behov för att som dem skriver: ”alltid ge bästa effekt till lägsta möjliga energiförbrukning”. Den har ett SCOP-värde på 6,0. Den finns i två effektstorlekar: 3–12 kW för normalstora villor och 4–18 kW för hushåll med större effektbehov. Thermia har inte angett ett pris för mycket värmepumpen kostar.

SCOP står för Seasonal Coefficient of Performance. Det är ett mått på värmepumpens prestanda under en hel säsong. I de flesta fallen har värmepumparna som säljs i Sverige ett värde som har tagits fram baserat på klimatet i Strasbourg. Detta innebär att värdet inte säger något om hur effektiv värmepumpen är vid en längre utomhustemperatur än  -7°C, men ett högt SCOP-värde är ändå en indikator på att värmepumpen har en hög prestanda.

Gör ordentlig research innan du bestämmer dig för en viss värmepump! Du kan alltid ta in offerter och rådfråga en bergvärmepumpsinstallatör om du inte vet vilken pump du ska välja.

Arbetskostnaden för att installera bergvärme

Nästa punkt att gå igenom är arbetskostnaden. I runda slängar står arbetskostnaden för cirka 10 procent av totalkostnaden. Det avser då enbart själva monteringen. Arbetskostnaden (inklusive borrning) brukar annars räknas som ett schablonbelopp på 35 procent av totalkostnaden. 

Låt säga att vi köper värmepumpen NIBE S1255 som kostar 74 999 kronor. Vi tar modellen som heter Rostfriberedare 180 L.

”Den nya S-serien från NIBE har en elegant ny design med en aluminiumdörr som du öppnar med ett tryck. Det uppdaterade gränssnittet styrs enkelt med en intuitiv touchscreen. Med den integrerade trådlösa uppkopplingen kan du ansluta till din värmepump överallt, när som helst. Den har även stöd för röststyrning, vilket gör den till en naturlig del av ditt uppkopplade hem.”

Källa: Produktblad från Nibe

Arbetskostnaden för monteringen av bergvärmepumpen bör landa på runt 7 500 kronor. Det är alltså en förhållandevis liten summa av totalbeloppet för hela bergvärmeinstallationen. 

Om vi räknar på att summan för värmepumpen (74 999 kronor) faktiskt står för 55 procent av hela kostnaden så bör den totala summan bli cirka 108 749 kronor.  Nu vill vi ha fram arbetskostnaden inklusive borrning samt montering. Den är 35 procent av 108 749, det vill säga, 38 062 kronor.

Glöm inte rotavdraget! 

Med rotavdraget får vi dra bort 30 procent av arbetskostnaden. Den totala arbetskostnaden för installationen av bergvärmepumpen landar därmed på 26 643 kronor. 

Obs. Detta är ett prisexempel som är baserat på att vi köper en bergvärmepump med en effektstorlek på mellan 1,5 till 6 kW. 

Kvinna gör research om bergvärmepumpar.

Prisexempel bergvärme

Nedan kan du se skillnaden i pris beroende på hur stor yta  det är som ska värmas upp.

 • Uppvärmd yta: 140 – 180 kvadratmeter 
  Storlek värmepump: 7 – 9 kW
  Pris efter rotavdrag: 125 000 kronor – 145 000 kronor.

 • Uppvärmd yta: 220 – 260 kvadratmeter
  Storlek värmepump: 11 – 14 kW
  Pris efter rotavdrag: 170 000  – 195 000 kronor

Bergvärme tillstånd

Du måste ansöka om tillstånd från kommunen innan du får installera bergvärme. Detta brukar du kunna göra på kommunens hemsida. Oftast tas det ut en avgift för detta. I Stockholm kostar det cirka 5 000 kronor, men priset varierar från kommun till kommun. 

Vet du om att din granne också har bergvärme? Om två bergvärmepumpar hamnar för nära varandra kommer en värmepump ta energi från den andra. Det är därför viktigt att du har pratat med dina grannar innan du sätter igång projektet med att installera bergvärme. 

 • Man brukar räkna på att avståndet ska vara minst 20 meter mellan två bergvärmepumpar.
 • Det krävs ett avstånd om minst fyra meter mellan borrhål och hus för att bergvärmepumpen ska fungerar optimalt. 


Läs mer om luftvärme