Vad kostar en installation av en luft-vattenvärmepump?

Funderar du på att installera en luft- vattenvärmepump? Här har vi samlat information som kan vara bra att känna till vid installationen och vilka kostnader man kan räkna med. Ibland förväxlas luft- vattenvärmepump med en luft- luftvärmepump. En luft- vattenvärmepump används tillsammans med golvvärme eller radiatorer. Den tar upp luft i en del som placeras utvändigt på huset och sedan sugs luften in i en del som sitter inne i huset där den värmer upp vatten. Vattnet som nu är uppvärmt pumpas ut som tappvatten eller till golvvärmen och radiatorer. En luft- luftvärmepump tar också upp luft genom en del som sitter utomhus på huset. Luften komprimeras och leds till den del som sitter inomhus där en fläkt sprider värmen i huset. En luft- luftvärmepump sprider alltså värmen med luften och inte med vattnet.

En luft- vattenvärmepump kopplas ihop tillsammans med husets vattenburna system och därför är det en fördel om huset redan har rör dragna. Om ditt hus inte har rör kan det vara en bättre idé att fundera på en luft- luftvärmepump istället. Att kombinera en värmepump med en anpassad elpanna är ett vanligt alternativ. När du begär in offerter från företag är det viktigt att du har koll på vad som ingår i offerterna så att du kan jämföra dem på ett korrekt sätt. En luft- vattenvärmepump klarar normalt temperaturer ner till minus 20 °C men den fungerar bättre när det inte är så stor skillnad mellan utomhus- och inomhustemperaturen. Optimala förutsättningar för en luft- vattenvärmepump har alltså den som är bosatt i södra eller mellersta Sverige. Bor man högre upp i landet kan det vara en fördel om man också har en elpatron eller en kamin för att få kompletterande värme.

Ett prisexempel på en luft- vattenvärmepumpinstallation

Luft- vattenvärmepumpar finns i många olika modeller, storlekar och med olika effekt. Vilken luft- vattenvärmepump du ska välja beror på hur hög din energiförbrukning är, alltså hur mycket energi som du och din familj förbrukar på ett år. Totalkostnaden för en installation av en luft- vattenvärmepump bruka hamna någonstans mellan 60 000 och 150 000 kr. Det är svårt att ge ett enkelt svar på frågan hur mycket en installation av en luft- vattenvärmepump kostar då alla hus har sina egna förutsättningar och villkor. Kostnaden delar man upp i priset på själva värmepumpen och arbetskostnaden vid själva installationen. På arbetskostnaden kan man göra ett ROT-avdrag. ROT-avdraget är 30 % på arbetskostnaden. Installationen tar en eller två dagar och pumpens livslängd är ca 20 år. Den förväntade besparingen på värmekostnaden kan vara upp till 65 % så det finns stora möjligheter att spara pengar när man installerar en luft- vattenvärmepump.

En luft- vattenvärmepump klarar en energiförbrukning från 15 000 upp till 25 000 kWh per år. Om du har en hög varmvattenförbrukning kan det vara en bra idé att välja en värmepump med högre effekt och komplettera med en extra varmvattenberedare. Hur mycket kan man då räkna med att spara genom att installera en luft- vattenvärmepump? Här kommer ett exempel: Vi har ett hus med vattenburen el där människorna som bor i huset förbrukar ungefär 28 000 kWh på ett år. Ca 23 000 kWh av detta går till uppvärmning och varmvatten. I samband med installationen av luft- vattenvärmepumpen köps också en ny elpanna. Husets gamla värme- och vattenrör och radiatorer kan användas även för det nya systemet.

Materialkostnaden för värmepumpen och elpannan landar på ca 83 000 kr och arbetskostnaden uppgår till ca 26 000 kr. Efter ROT-avdrag och rabatter från leverantören är den totala kostnaden ca 98 000 kr. Årsvärmefaktorn, efter leverantörens kalkyl, är 2,8 SCOP. SCOP är en förkortning för Seasonal Coefficient of Performance och mäter en värmepumps prestanda under ett år. Det är ett mått som används för att man ska få en bra och rättvis bild av en pumps prestanda. I detta fall kan man räkna med en besparing på ca 63 % och återbetalningstiden kommer att vara 7-8 år.

Fördelar och nackdelar med luftvärme

En luft- vattenvärmepump är ofta både enklare och billigare att installera jämfört med till exempel berg- eller jordvärmepumpar. När man installerar en luft- vattenvärmepump behöver man varken borra eller göra krävande markarbeten i trädgården. Investeringskostnaderna blir därför lägre och installationen smidigare. Ofta tar installationen bara en dag och du är utan värme bara några få timmar. Nackdelarna med en luft- vattenvärmepump är att den syns och hörs. Tänk på detta vid installationen och försök att hitta en placering på huset där den syns minst och där ljudet inte stör. Det är också viktigt att tänka på sina grannar så att inte de får besvär av ljudet från luft- vattenvärmepumpen. En luft- vattenvärmepump har också ofta en något kortare livslängd än en berg- eller jordvärmepump då den utsätts för vind, regn och snö.

Tips och råd före installationen

* Kontrollera att det är just en luft- vattenvärmepump som är det bästa alternativet för ditt hus. Hur ser de praktiska förutsättningarna ut där du bor, var bor du och vilket uppvärmningssystem har du idag, är några frågor som är bra att ställa sig. I din kommun ska det finnas en energirådgivare som kan vara till hjälp. Energirådgivare ska vara opartisk och kunna ge tips och råd.

* Jämför olika modeller och ta in offerter från tre eller fyra leverantörer. På offerten ska det tydligt framgå vilket som är materialkostnader och vilket som är arbetskostnader samt hur villkoren ser ut vad gäller leverans, drift och underhåll. Det kan också löna sig att jämför de olika leverantörernas garantier och övriga villkor. Många återförsäljare av luft- vattenvärmepumpsystem kommer hem till dig kostnadsfritt för att se hur dina förutsättningar ser ut för en installation av en luft- vattenvärmepump.

* Om du ska ha en annan värmekälla som komplement till din luft- vattenvärmepump är det viktigt att den modell du väljer fungerar ihop med andra värmesystem.

* Fundera noga igenom var på huset din luft- vattenvärmepump ska sitta. Det handlar både om estetiken och ljudet både för din och dina grannar.