Vad kostar en dränering vid huset?

Att mötas av mögellukt eller fuktfläckar i sin källare är något av en mardröm. Det kan hända i en sommarstuga som stått tom länge, eller i villan du just ska flytta in i. Den goda nyheten är att saken går att åtgärda och att det finns bra metoder för att lösa problemen. När du genomfört dräneringen kan du sova gott igen.

Vilket pris är rimligt för en dränering?

Självklart är det många faktorer som påverkar hur mycket pengar du behöver lägga ner. Att få saken gjord innan inflyttning är praktiskt och effektivt. Om det är ett alternativ för dig. Grävningarna kommer att stöka till det i trädgården. Efteråt kommer du att behöva lägga ner en del jobb på gräsmatta, altan och plattläggning. Så i den bästa av världar, gör sakerna i just den ordningen.

Materialkostnad dränering

En uppskattning av vad material för dräneringen kostar per löpmeter brukar hamna på runt tusenlappen. Du kan möjligen komma ner till 900 kronor, men inte lägre. Här ingår sådant som dräneringsrör, isolerande matta, grus och singel. Att hyra en grävmaskin kan gå på mellan ett och tvåtusen kronor per dag. För att få en rimlig bild av utgifterna ska du givetvis begära in offerter från ett antal certifierade markentreprenörer. De har oftast bättre priser för materialet än du som kund kan få, så ta med detta i beräkningen också. Å andra sidan kan du själv göra delar av jobbet så påverkar det naturligtvis också.

Rotavdrag för Arbetskostnad dränering

En kostnad på mellan 600 och 900 kronor per mantimme är rimlig. Multiplicera den med antalet löpmeter runt kåken så får du en ungefärlig slutsumma. Kom ihåg att göra ROT-avdrag för din arbetskostnaden när du får husgrunden dränerad. Mer information  från skatteverket angående rotavdrag 2023 på bilden här: 

Rotavdrag ges för att
göra markarbeten för avlopp, till exempel infiltrationsanläggningar eller infiltrationsbäddar; se även anläggningar för avlopp under VVS
göra markarbeten för ledningar av elektronisk kommunikation, till exempel bredband och fiber; se även installation av bredband och fiber under Fiber- och it-tjänster (rut)
dränera husgrunder
göra sprängarbete som krävs för att bygga en utbyggnad och återställa mark till ursprungligt skick efter att ett gräv- eller markarbete har utförts (inom sex månader)
som kranskötare eller grävmaskinist utföra arbete som är godkänt för rotavdrag på tomten, oavsett om maskinen står på eller i anslutning till den
göra markarbeten för att dra in el-, vatten- och avloppsledningar samt avloppsbrunnar, till exempel trekammarbrunnar; det gäller även vid indragning av kommunalt vatten och avlopp
Rotavdrag ges för att
göra markarbeten för avlopp, till exempel infiltrationsanläggningar eller infiltrationsbäddar; se även anläggningar för avlopp under VVS
göra markarbeten för ledningar av elektronisk kommunikation, till exempel bredband och fiber; se även installation av bredband och fiber under Fiber- och it-tjänster (rut)
dränera husgrunder
göra sprängarbete som krävs för att bygga en utbyggnad och återställa mark till ursprungligt skick efter att ett gräv- eller markarbete har utförts (inom sex månader)
som kranskötare eller grävmaskinist utföra arbete som är godkänt för rotavdrag på tomten, oavsett om maskinen står på eller i anslutning till den
göra markarbeten för att dra in el-, vatten- och avloppsledningar samt avloppsbrunnar, till exempel trekammarbrunnar; det gäller även vid indragning av kommunalt vatten och avlopp

Principerna för en dränering

Regn och nederbörd, men även vattnet i marken runt huset kan orsaka fuktproblem. Hela idén med en dränering är att skapa en buffert mellan husgrunden och utsidan. Ligger det lerjord runt huset byts det ut mot singel, andra lösningar är stenkista dit vattnet leds och filtreras. Rännsten som fångar upp vatten från stuprännorna en annan metod. I huvudsak är det tre delar som behövs för en bra och hållbar dränering:

  1. Skyddet, till exempel en gummimatta, mot fukt och mögel i husgrunden
  2. Rör som dränerar och leder vattnet till brunn eller kommunalt VA
  3. Singel, grus eller makadam som filtrerar vattnet

Upphandlingen

Var noggrann med vem du väljer för jobbet. Hör dig för med grannar och andra som har erfarenhet om de har rekommendationer. Ta in referenser från dräneringar som din tilltänkta entreprenör har gjort tidigare. Gå igenom detaljerna noga i kontraktet. Vad ingår? Vad riskerar att tillkomma? Låt de konkurrerande firmorna veta att du jämför dem, så blir det mera press på att leverera kvalitet till dig som är kund. Välj någon du känner förtroende för och som kan svara på dina frågor innan, under och efter jobbet.

Håll fukten på avstånd

Ett flitigt duschande och vatten som når träreglar eller källare kan skapa röta och mögel i våra hem. Inte minst om huset du bor i är lite äldre och byggt för en annan tid. Materialen i äldre byggnader passar inte alltid så bra ihop med en modern livsstil. Tyvärr gäller det inte minst hus som renoverats ett antal gånger genom sin livstid. Så hur undviker du problem med mögel? Vad är det du ska spana efter för att upptäcka eventuella problem i tid? Vad kan vi själva påverka?

I badrummet

Vädra gärna eller använd en fläkt. Skrapa ner vattnet i avloppet. Se till att kakelfogar är rena. Om du hittar sprickor, täta med fogmassa. Försök få fram historiken kring ditt hus. Årtal för när det byggdes och om och när det har renoverats. En duktig entreprenör kan hjälpa dig att värdera om du är i riskzonen och om en dränering av huset är lösningen.

I tvättstugan

Om du har plastmatta, kolla så att fogar och kanter är täta. Det är inte alls bra om vatten tränger in under. Slangar ska vara täta och ligga rätt mot avloppsbrunnen. Se också över fogarna i golv och väggar. En grundläggande fråga är om det är rätt material i din tvättstuga? Kanske skulle det löna sig i längden och vara säkrare att lägga klinkers och sätta kakel? Om putsen trillar ner på insidan eller du ser sprickor i ytterväggar, kontakta en entreprenör som kan hjälpa dig bedöma hur illa det är.

I köket

Ser du fukt under diskmaskinen eller kylen. Agera direkt. Det kan vara ett tecken på att det inte är tätt. En bra förebyggande metod är att lägga en matta av plast, som droppskydd undertill. Se också till att inte kranar står och droppar. Få undan ångan när du lagar mat med hjälp av fläkten och städa ventilationsgaller. Kondens på insidan av fönstren är ett tecken på att det är en dålig genomströmning av luft.

På taket

Det är klokt att ta för vana att klättra upp på hustaket ett par gånger per år. Om löv blir liggande och täpper till, kan det orsaka översvämning i stuprännorna och vattnet leds inte bort. Känsliga punkter är där olika material möts, som mellan tak och skorsten, eller vid kupor och takfönster. Att åtgärda på taket gör att du ligger steget före. Bättre och mer kostnadseffektivt än att mötas av fuktfläckar på vinden eller i källaren.

Behöver du en luftavfuktare?

En metod att reglera fukt inomhus är att ställa in en avfuktare. Den kan användas vid behov, exempelvis under de månader det är fuktigt väder, eller regelbundet om det till exempel finns allergiker i familjen. Det är vanligast att använda dem i källare, tvättstuga eller garage. Luftavfuktare finns i olika modeller och utföranden. För att välja rätt bör du veta hur stort utrymmet är och om det är rätt lösning för dig och ditt hus. De bullrar en del och drar naturligtvis el.  Så, vilken är bäst? Hur effektiva är de? Läs testet från Konsumentverket här: https://www.energimyndigheten.se/tester/tester-a-o/luftavfuktare/

Läs mer om avlopp