Vad kostar det att isolera en vind?

En man undersöker prisutvecklingen på bostadsmarknaden

Att tilläggsisolera en vind är ett bra sätt att minska värmeläckage och få ner sina uppvärmningskostnader men det gäller att isolera lagom mycket och med rätt teknik för att undvika fuktskador. Husets uppvärmningskostnader handlar inte bara om husets isolering. I uppvärmningskostnaderna brukar man räkna med varmvattenförbrukningen, ventilationsluften och de förluster man har genom golvet, alla fönster, väggarna och taket. Här ska vi koncentrera oss på vinden och hur man effektiv tilläggsisolerar den.

När man ska isolera en vind ska man göra det med viss försiktighet. Om du har ett hus med väldigt liten värmeförlust kan luften på vinden vara lika kall som luften utomhus. Detta innebär att risken för fukt- och mögelskador ökar. När ett hus har en perfekt isolering ska temperaturen på vinden vara lite högre än utomhustemperaturen så att luften torkar upp. Att isolera för mycket blir alltså både dyrt och gör huset mer känsligt för fukt. Det är viktigt att det inte tränger upp fukt till vinden via bostaden. Se därför till att vindbjälkslaget är tätat, likaså alla vindsluckor och utrymmen för rör och ledningar. Man ska inte heller blanda isolermaterial. Det ökar risken för fuktproblem.

Så här mycket kostar det att tilläggsisolera en vind

Värme stiger uppåt och detta innebär att det försvinner mycket värme genom husets vind. Man brukar uppskatta att ungefär 15 % av ett husets totala värmeförlust försvinner genom taket. På ett mycket enkelt sätt kan du se om ditt tak läcker värme. Om ditt tak har stora områden utan snö när det är vinter kan det betyda att huset har en stor värmeförlust. Du kan också gå upp på din vind och titta hur isoleringen ser ut i förhållande till golvbjälkarna. Hus som är byggda före 1970 brukar vara särskilt lönsamma att isolera då de inte är lika energieffektiva som modernare hus.

Kostnaden för en tilläggsisolering påverkas av isoleringsmaterialet, vem som gör arbetet, hur vinden ser ut och var du bor, alltså vilket klimat som råder där du bor. Generellt kan man räkna med att det kostar mellan 100 och 300 kr per kvadratmeter om du låter en fackman göra arbetet. Gör en enkel kalkyl med uppgifter om vad du betalar för värmen idag och hur mycket en tilläggsisolering kan sänka denna kostnad. Jämför med vad du räknar med att själva investeringen kostar så har du en bra chans att se hur mycket du tjänar på att tilläggsisolera och hur lång återbetalningstiden kommer att bli.

Om du till exempel bor i en 70-tals villa på västkusten med ett vindsutrymme på ungefär 80 kvadratmeter som idag har en 100 mm mineralullisolering kan du göra en energibesparing på ungefär 2000 kWh per år genom att tilläggsisolera med 400 mm mineralull. Kostnaden för detta med material- och arbetskostnader, inklusive ROT-avdrag, landar på ca 19 000 kr och med ett elpris på 1,25 kr/kWh kommer du att ha betalat av investeringen på sju år. Om du gör en del av arbetet själv kan du påverka priset och få ner kostnaden.

Priset på en tilläggsisolering beror på vad isoleringen kostar och hur mycket du betalar för din uppvärmning av huset men räkna med att en isolering på en villa med en vind på ungefär 80 kvadratmeter kostar mellan 15 000 och 25 000 kr och att investeringen kan ha betalat sig på mellan tre till fem år men det kan ta både längre och kortare tid. Innan du ska tilläggsisolera din vind rekommenderar vi att du begär in offerter från olika företag. Be dem separera materialkostnaden och arbetskostnaden så att du snabbare och lättare kan jämföra offerterna. På arbetskostnaden kan du göra ett ROT-avdrag. I din kommun finns också en energirådgivare som kan svara på dina frågor och ge råd.

Hur går en tilläggsisolering till?

Om du har en vind som är lätt att komma åt kan du göra arbetet själv. Är du osäker på hur vinden ska isoleras och med vilket isoleringsmaterial ska du ta hjälp av en fackman. Vinden ska dels tilläggsisoleras men den ska också skyddas från fukt. Varm och fuktig luft ska alltså inte tränga upp till vinden från bostadens rum. Kontrollera därför att plastfolien som fungerar som en spärr är ordentligt tät. Det är särskilt viktigt att titta hur det ser ut runt ventilationsrör, runt skorstenen och vindsluckan. Beroende på om du ska inreda vinden eller bara använda den som en förvaringsyta ska du isolera bara vindbjälklaget eller hela ytan.

I de flesta fall brukar man lägga ett lager med isoleringsmaterial på ungefär 50 cm. Lösull är ett vanligt material som används för tilläggsisolering av vindar. Lösull är effektivt och förhållandevis billigt. Det finns både som mineralull och cellulosafiber. Mineralull är enkel att arbeta med, du behöver bara en kniv och en tumstock. Tänk dock på att bära heltäckande kläder och handskar då lösullen kan orsaka klåda. Kutterspån är ett annat vanligt material som används och en modernare metod är att använda cellplast. En fackman kan hjälpa dig att avgöra vilket material som passar för just ditt vindsutrymme. Har du en vind med många små skrymslen kan det vara svårt att komma åt och lägga isolering och då kan en sprutisolering vara det bästa alternativet. Då sprejas isolering in direkt på ytan och efter ett tag utvidgar den sig och på så sätt hamnar den i alla vrår och tomrum och håller tätt. Om den isoleringen som redan finns på vinden är dålig ska den tas bort helt och då får man göra en nya isolering annars så fungerar en tilläggsisolering bra. Vinden ska sedan ha ventiler och en luftspalt som går mellan ditt yttertak och isoleringen för att undvika fukt- och mögelskador.

När du har en vind som är tilläggsisolerad får du ett behagligare inomhusklimat, du får lägre uppvärmningskostnader genom minskad energiförbrukning och huset blir mer miljövänligt. En tilläggsisolering kan därför vara ett snabbt och enkelt sätt att spara pengar och bli mer klimatsmart. När tilläggsisoleringen är klar ska du hålla kolla på klimatet på vinden. Inspektera vinden några gånger varje år och var observant på färgförändringar och fuktfläckar.