Vad kostar det att investera i solceller?

När du står inför att satsa på solceller för att producera egen grön el är det mycket att tänka på. Hur placeras solcellerna bäst? Hur vet jag vad som behövs? Kan jag installera själv? Hur stor anläggning behöver jag? Och den kanske största frågan – vad kommer det att kosta?

Hur fungerar det?

Lite kort kan sägas att det som behövs är själva panelerna med en tillhörande solcellsanläggning som ska vara nätansluten. Därtill krävs monteringstillbehör, kablar och en så kallad växelriktare för att omvandla solljuset till ström. Utöver detta behöver de flesta någon form av hjälp med installationen.

Vad kan påverka priset på solcellerna?

Det finns flera faktorer som påverkar kostnaden för investeringen och därmed lönsamheten. Det här bidrar till att det är svårt att uppge en exakt kostnad för solceller. Det skiljer sig från fall till fall beroende på flera rörliga faktorer:

  • En parameter är hur långsiktig investeringen är. Solceller kan vara en lönsam investering på sikt eftersom en anläggning beräknas hålla i mer än 30 år.
  • Någonting som har stor inverkan på priset är hur stor yta du har tänkt att täcka i paneler. Ofta räknas ytan i kvadratmeter. Om cellerna kan placeras i söderläge är det fördelaktigt – det ger de allra bästa förutsättningarna för att fånga in solens strålar och producera solenergi.
  • Hur stor investeringen blir beror även på rörliga faktorer som ligger utanför din makt. Hit hör exempelvis elpriset. Den faktiska kostnaden kommer också att påverkas av hur mycket el du producerar, hur mycket el som används och hur mycket du säljer vidare.
  • En annan trevlig aspekt är att kostnaden för köpt el minskar när du producerar själv. Det är rimligt att utgå från att hushållets elkonsumtion kan täckas till hälften av egengenererad solenergi. Även det här är svårt att veta på förhand innan anläggningen är på plats.

För den som väljer att satsa på egen solenergi krävs det i regel inga kostnader för underhåll till skillnad från andra energikällor.

Kostnadsuppskattning

Uppskattningen bygger på ett exempelhus i form av ett äldre hus med luft/vattenvärmepump och en årlig elförbrukning på 15 000 kilowattimmar.

Till att börja med har du en engångskostnad på investeringen av själva solcellsanläggningen som ligger på ungefär 110 000 kronor (inkl. moms). Därtill tillkommer en kostnad för installation om du behöver professionell hjälp i form av installatör/elektriker. Det bör nämnas att somliga väljer att installera anläggningen själva men i de flesta fall är det en bra idé att ta hjälp.

Fasta kostnader 
Investeringskostnad för solcellsanläggning inkl. växelriktare (värde cirka 20 000 kronor)110 000 kronor inkl. moms
Kostnad för installation40 000 kronor inkl. moms
Summa:150 000 kronor inkl. moms

Därtill förväntas du byta växelriktare någon gång under anläggningens livstid, växelriktaren beräknas kosta omkring 20 000 kronor.

Uppskattningsvis förväntas kostnaden för en solcellsanläggning och framställandet av 5 kW landa på mellan 80 000–100 000 kronor lite beroende på hur beräkningen görs. Då inkluderas även arbetskostnaden och moms.

Om vi tittar på 25 års sikt kan du med valet av professionell installation, banklån som amorteras under 12 års tid och ROT-avdrag få omkring 70 000 kronor i överskott från investeringen. Då har vi även räknat in en besparing på köpt el på uppskattningsvis 5 000 kronor per år.

Prisutveckling

Det har hänt mycket när det gäller kostnaden för solceller. Att satsa på solenergi har ökat i popularitet och vi ser solceller som allt mer vanligt förekommande inslag i stadsbilden idag. Kanske är det frihetskänslan att kunna producera sin egen gröna el som lockar så många?

Sedan 2003 har priset sjunkit med 90 procent enligt Energimyndigheten. En anledning är att EU beslutade att ta bort den strafftullsavgift som fanns på en billig variant av solceller tillverkade i Asien. När det blev billigare investerade allt fler i solceller och således sänktes priset ytterligare.

https://kostnadskollen.com/kostnad-for-integrerade-solceller-i-ditt-tak/

Vad finns det för bidrag?

För den som vill satsa på solceller går det att söka statligt investeringsstöd för privatpersoner. Solcellsbidraget är ett utvecklingsbidrag som delas ut av länsstyrelsen och Energimyndigheten för att uppmuntra till att satsa på solceller. Bidraget kan täcka upp till 20 procent av den totala investeringskostnaden, som behöver överstiga 100 000 kronor. Om vi utgår från uppskattningen ovan reduceras alltså kostnaden från 150 000 kronor till 120 000 kronor.

Ett annat alternativ är att utnyttja ROT-avdraget för arbetskostnaderna om en installatör har anlitats. Med ROT-avdrag kan vi få tillbaka 30 procent av installationskostnaden. Utifrån ovan exempel blir avdraget 12 000 kronor och vi landar i så fall på 138 000 kronor för investeringen.

Värt att nämna är att det bara går att använda ett av bidragen. Många väljer ROT-avdraget på grund av att det är en snabbare process rent administrativt – trots att ersättningen i regel blir lägre. Solcellsbidraget kan ta upp till 2 år att få ut så ställ dig i kö i god tid.

Är investeringen lönsam?

Att investera i solceller är förhållandevis dyrt men hur lönsam investeringen blir handlar om hur långt perspektiv du har på hela investeringen. I regel sägs det att det tar ungefär 15 år att betala tillbaka.

När du producerar egen solenergi kan energi som du själv inte använder säljas vidare på elmarknaden. Överskottet går därmed inte förlorat. Du får betalt för elen av ditt elbolag och får en skattereduktion på 60 procent för elen som du säljer. Med lite överslagsräkning kan sägas att du får ungefär lika mycket pengar för elen som du själv betalar för den.

Gör din egen beräkning

Som vanligt är det klokt att jämföra olika lösningar innan du slår till. Att investera i en egen solcellsanläggning är en större investering vilket innebär att det finns stora ekonomiska besparingar att göra om du gör smarta val.

Det finns även hjälpsamma verktyg online som exempelvis HelpHero som hjälper dig få in flera pris och lösningsförslag på solceller, det är en bra start att börja med att göra som steg 1 om du planerar köpa solpaneler till ditt hus. STARTA HÄR https://helphero.se/prisforfragan/solceller

https://kostnadskollen.com/borra-installera-och-kop-bergvarme/