Vad kostar Attefallshus?

Att hålla koll på sina kostnader är troligtvis enklare idag än någonsin tidigare tack vare tillgången till digitala verktyg för kostnadskalkyler och all den kunskap som finns att ta del av på nätet. Det som du har tänkt bygga eller är redo att renovera har sannolikt någon annan redan gjort vars erfarenheter och kostnadsberäkningar du kan inspireras av. Det finns exempelvis mängder av färdiga planlösningar för den som vill drömma sig bort.

När det gäller kostnader för Attefallshus är det inget undantag – det finns massvis av information att hitta online. En tjusning med just Attefallshus är att du kan hyra ut det och på så vis få in lite extra inkomst. Med lite finess kan du betala av huset med hyresintäkterna. Eller så använder du din nya komplementbyggnad själv som exempelvis växthus, gäststuga, förråd eller bastu och höjer din egen livskvalitet.

Vad är Attefallshus och Bolundare?

Kort sagt är ett Attefallshus, även kallat Attefallare, ett hus som fungerar som komplementbyggnad. Attefallshus upprättades som begrepp år 2014 och namnet kommer från Stefan Attefall som var landets bostadsminister vid tidpunkten.

Det som är särskilt med Attefallshus är att de kan byggas utan bygglov på ägarens tomt. För att räknas in i kategorin ska huset i fråga inte vara större än 25 kvadratmeter i byggnadsarea och ha en nockhöjd på maximalt fyra meter. Som Attefallshus räknas bland annat komplementbostadshus, komplementbyggnader som garage, mindre tillbyggnader och takkupor.

Från och med den 1 mars 2020 får husen uppgå till 30 kvadratmeter byggnadsarea och dessa större varianter av Attefallshus kallas för Bolundare uppkallade efter bostadsminister Per Bolund som framförde förslaget. Bakom förslaget finns en tanke om att Bolundarna kan vara en del av lösningen på bostadsbristen i landet. Bolundare ska fungera som bostäder, inte som komplementbyggnader. Det innebär att de ska innehålla badrum. Exempelvis skjul räknas därmed inte in i kategorin.

Vad kan påverka kostnaden?

Det är flera faktorer som påverkar kostnaden för investeringen vilket gör att det är svårt att redovisa en exakt kostnad för byggandet av Attefallshus. Det finns vissa faktorer som vi vet påverkar priset:

 • Om du bygger själv eller anlitar en byggfirma.
 • Om du väljer ett nyckelfärdigt hus eller ritar själv.
 • Hur mycket marken där huset ska placeras behöver röjas och vad det krävs för grund.
 • Om huset ska vara isolerat för att fungera som boende året runt.
 • Standarden på inredningen i huset, exempelvis när det gäller kök och badrum.

Kostnadsuppskattning

Det finns alltså flera olika prisnivåer att landa på. I tabellen nedan försöker vi ge en överskådlig bild över ett uppskattat pris för olika kostnadsnivåer av både Attefallare och Bolundare.

Attefallshus Investering
Enkelt Attefallshus som används som förråd och byggs utifrån byggsats. Mellan 30 000 och 40 000 kronor
Komplett Attefallshus i byggsats med stomme och virke. Eventuella kostnader för kök och badrum tillkommer. Cirka 150 000 kronor
Färdigbyggt, isolerat Attefallshus för boende med förberedda avloppsledningar Mellan 100 000 och 700 000 kronor
Bolundare  
Bolundare grundmodell 150 000 kronor
Bolundare elementhus med loft som kan användas som permanentbostad Cirka 230 000 kronor
Bolundare som nyckelfärdigt hus med sex stycken sovplatser Från 400 000 kronor och uppåt

Flera byggföretag erbjuder färdiga Bolundare, det vill säga Attefallare i modell större, som beställningsvara. Somliga har även ritat om och utvidgat sina Attefallare för att innehålla fem kvadratmeter extra efter den 1 mars 2020.

Exempelvis kan du få en grundmodell av en Bolundare för 150 000 kronor. Det är vanligt att erbjuda ett grundpris som senare påverkas av val av saker som isolering, fönster och tjocklek på väggtimmer.

Även om du väljer ett hus som byggs ihop utifrån en byggsats tillkommer i regel kostnader för markröjning och eventuell el och vatten.

Det som krävs för ett beboeligt Attefallshus är bland annat:

 • Markarbete
 • Ansökningshandlingar
 • Anslutningsavgift
 • Nybyggnadskarta
 • Avlopp, el och isolering

Vattenanslutning kan kosta ungefär 50 000 kronor men beror på närheten till vatten och hur tomten ser ut. El beräknas kosta omkring 10 000 kronor om arbetet utförs av behörig elektriker och avståndet mellan ditt tilltänkta Attefallshus och ditt boningshus inte är alltför långt.

Vad kostar uppvärmningen av Attefallshus?

När det gäller driftskostnader som uppvärmning av huset finns det ekonomiska förtjänster att göra. Välj din uppvärmning med omsorg och förläng säsongen. Några alternativ för uppvärmning i huset med kommentar om kostnad och investering:

 • Braskamin – det här är en kostsam installation och därmed en hög investering.
 • Luftvärmepump – billig installation och låg investering gör det till ett ekonomiskt val.
 • Vattenburen uppvärmning – låg driftkostnad men en kostsam installation vilket för det till en hög investering.
 • Elvärme – dyrt i drift.

Som vanligt har tidshorisonten betydelse. Med solcellspaneler eller vattenburen värme gör du en större investering inledningsvis men på sikt kan huset bli nästintill självförsörjande. Om du vill hyra ut huset kan det vara bra att välja en uppvärmning som går att reglera, och detta kan vara det bästa alternativet för plånboken. Installera gärna en mätare för att hålla koll på förbrukningen.

Vad finns det för bidrag att söka?

Du kan söka ROT-avdrag för att dra av 30 % av arbetskostnaden upp till en övre gräns på 50 000 kronor. Använd Skatteverkets tjänst för att göra din beräkning: https://app.skatteverket.se/rakna-skatt-client-skut-skatteutrakning/rot-rut/fyll-i-dina-uppgifter

Kom ihåg att även om du inte behöver bygglov så krävs det att du skickar in en bygganmälan till kommunens byggnadsnämnd och inväntar startbesked innan du sätter igång med ditt Attefallshus. Handläggningstiden är ungefär 10 veckor men kan skifta mellan olika kommuner.

Du kan även behöva strandskyddsdispens om du önskar bygga ditt Attefallshus nära vatten.

Begär in flera offerter

Om du vill få en bättre uppfattning kring den slutgiltiga prislappen för ditt Attefallshus eller Bolundare är det bra att ta in offerter från flera utförare. Då ökar du chansen att du får ditt hus till ett marknadsmässigt och rättvist pris. Gör även en tidsplan och värdera hur mycket tid du själv kommer behöva lägga. Välj dina leverantörer med omsorg.

Tips om du ska anlita en byggfirma