Vad är priset på att köpa solceller?

När du funderar på att investera i solceller för att producera din egen gröna el finns det många aspekter att ta hänsyn till. Hur ska solcellerna placeras optimalt? Vad behövs för att komma igång? Kan jag installera dem själv? Vilken storlek på anläggningen behöver jag? Och den viktigaste frågan – vad blir priset?

Hur fungerar det?

Kort sagt, för att producera egen solenergi behöver du solcellspaneler tillsammans med en solcellsanläggning som är ansluten till elnätet. Dessutom behövs monteringsutrustning, kablar och en växelriktare för att omvandla solenergin till elektricitet. De flesta behöver även professionell hjälp med installationen.

Vad påverkar priset på solceller?

Det finns flera faktorer som påverkar kostnaden och lönsamheten av solcellsinvesteringen. Det är därför svårt att ge en exakt kostnadsuppskattning eftersom det varierar beroende på olika faktorer:

  • Långsiktig investering: Solceller kan vara lönsamma på lång sikt då en anläggning förväntas hålla i över 30 år.
  • Yta och riktning: Priset påverkas av den yta du planerar att täcka med solceller. En sydlig placering är fördelaktig för bästa solfångning.
  • Externa faktorer: Elpriset och mängden producerad och använd el påverkar också kostnaden.
  • Besparingar: Att producera egen el kan minska kostnaden för köpt el, vilket är en fördel.

Det är vanligtvis minimala underhållskostnader för solcellsanläggningar jämfört med andra energikällor.

Kostnadsuppskattning

För en typisk villa med en årlig elförbrukning på 15 000 kilowattimmar, är en preliminär investeringskostnad för solcellsanläggningen cirka 110 000 kronor (inklusive moms). Installationskostnaden kan uppgå till cirka 40 000 kronor. En växelriktare kan behöva bytas ut ungefär en gång under anläggningens livstid till en kostnad av cirka 20 000 kronor. Sammanlagt kan kostnaden för en 5 kW solcellsanläggning landa mellan 80 000–100 000 kronor inklusive arbetskostnad och moms.

Med professionell installation, banklån som amorteras på 12 år och ROT-avdrag, kan du förvänta dig en överskott på investeringen på cirka 70 000 kronor under en 25-årsperiod, inklusive besparingar på köpt el.

Prisutveckling

Priset på solceller har minskat markant sedan 2003, delvis på grund av avskaffandet av tullavgifter på billigare solceller tillverkade i Asien. Detta har ökat populariteten för solenergiinvesteringar och ytterligare sänkt priserna.

Läs mer om kostnader för integrerade solceller i ditt tak

Bidrag och stöd

Det finns statliga investeringsstöd för solceller till privatpersoner. Solcellsbidraget täcker upp till 20 procent av den totala investeringskostnaden och kan minska din investering betydligt. Du kan också dra nytta av ROT-avdrag för installationskostnader. Det är viktigt att notera att du bara kan använda ett av dessa bidrag.

Lönsamhet

Även om investeringen initialt är hög sägs det att det tar ungefär 15 år att återbetala den. När du producerar egen el kan du sälja överskottet till elbolaget och få en skattereduktion på 60 procent för såld el.

Gör din egen beräkning

Det är klokt att jämföra olika lösningar innan du bestämmer dig. Verktyg som HelpHero kan hjälpa dig att få flera prisförslag på solceller för ditt hus.

STARTA HÄR

Borra, installera och koppla bergvärme