Takläggning

Ett förstoringsglas som är riktat mot ett hustak.

Kostnaden för att skaffa sig ett nytt tak är något som kan skilja sig mycket åt. Det kan bli (relativt) billigt eller mycket dyrt beroende på flera olika omständigheter, där den viktigaste är vilken sorts tak det rör sig om. Vissa sorters tak är det billigt att lägga, eftersom det tar väldigt lite tid, andra sorter är betydligt mer tidskrävande. Ytterligare en viktig faktor är hur mycket som behöver göras med underlagstaket – räcker det med att fixa till det lite, eller måste även det bytas ut helt? Det sistnämnda är någonting som inte alltid går att avgöra innan man har tagit bort yttertaket, även om en duktig takläggare oftast kommer att ha ett gott hum om ungefär vad som behöver göras.

Olika sorters tak

Det finns i grund och botten tre olika sorters tak när det kommer till kostnader för takläggning: dels papptak och shingel, dels plåttak och dels betong- och tegelpannor. Papptak och shingel är de takformer som är enklast att lägga och tar minst tid, vilket då gör att kostnaden för att lägga dem blir ganska låg. De är så pass enkla att man ofta kan utföra arbetet själv utan att behöva ta in en extern takläggare, även om det är en bra idé i många fall, speciellt om även underlagstaket behöver bytas ut. Plåttak å sin sida kan vara lite mer komplicerat att lägga, beroende på konstruktion, och där är det ofta en bra idé att låta en plåtslagare utföra jobbet.

Slutligen så betong- och tegelpannor. Dessa väger mycket vilket gör det till ett hårt arbete att lägga dem, och det finns också en betydande olycksrisk. Det gör att arbetstiden för att lägga pannor är längre än för papp-, shingel- och plåttak, och därmed blir det också dyrare. Att lägga tegel- och betongpannor själv är möjligt, men den tid det tar och olycksrisken gör att det ofta är att föredra att hyra in kompetenta hantverkare för jobbet.

Timkostnad och antal timmar per kvadratmeter

Timkostnaden för att anlita en takläggare kommer normalt att landa mellan 450 och 550 kronor. Den tid det tar att lägga ett tak varierar sedan för runt en halvtimme per kvadratmeter för papp- och shingeltak, till uppemot en timme för plåttak och en till två timmar för tegel- och betongpannor. Detta varierar sedan beroende på takets lutning, och hur pass komplicerad dess utformning är. Observera också att tidsuppskattningarna ovan inkluderar rivande av det gamla taket och renovering/byte av underlagspapp.