Prisjämförelse mellan olika värmepumpar (vilken är bäst?)

Det kan finnas väldigt stora vinster i att skaffa en värmepump till ditt hus eller din sommarstuga. Det är först och främst ekonomiskt fördelaktigt. Med en bra värmepump kan uppvärmningskostnaderna sjunka rejält och det kan i sin tur höja värdet på huset vid en eventuell försäljning. (De flesta bostadsspekulanter letar efter objekt med låga uppvärmningskostnader). Men det är också en fråga om comfort! Med rätt värmepump får du ett bättre klimat i bostaden och en jämn temperatur inomhus oavsett årstid.

Vilken värmepump är då bäst? Det finns många olika slags värmepumpar för olika typer av hus och uppvärmningssystem att välja bland. Vi börjar med att ge en snabb överblick över vilka olika slags värmepumpar det finns och sedan ska vi kika närmare på priset.

Luft/luftvärmepump

De vanligaste värmepumparna är de så kallade luft/luftvärmepumparna och luft/vattenvärmepumparna.

Vi börjar med att titta på luft/luftvärmepumpen som tar sin energi från luften utomhus och sprider denna med en värmefläkt inomhus. En luft/luftvärmepump kan också användas för att kyla ned inomhustemperaturen vid behov.

Luft/luftvärmepump är populär tack vare att den är enkel att installera nästan överallt och den kostar inte så mycket.

Luft/luftvärmepumpen fungerar allra bäst i det något mindre huset, och klarar av att värma upp ett hus på ungefär 150 kvadratmeter. För att luft/luftvärmepumpen ska fungera optimalt bör planlösningen vara ganska öppen så att luften kan cirkulera runt obehindrat. Om du har elelement som primär uppvärmning kan en luft/luftvärmepump minska uppvärmningskostnaderna genom att vara ett bra komplement till dessa.

Frånluftsvärmepump

En frånluftsvärmepump tar energi/värme från ventilationen i huset och kräver därmed att rätt sorts ventilationssystem finns i bostaden. Det måste till exempel finnas ventilation från alla våtutrymmen och även från köket.

Frånluftsvärmepumpen passar bra för mindre hus och fungerar bra även vid låga utomhustemperaturer. Frånluftsvärmepumpen har en låg installationskostnad, men sparar å andra sidan inte lika mycket energi som luft/vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar. Frånluftsvärmepumpar finns i olika storlekar och kan dimensioneras för olika husstorlekar samt värmebehov.

En av de stora fördelarna med frånluftsvärmepumpen är att inomhusluften förbättras då du får ventilationen ”på köpet”. Du behöver ingen separat fläkt för ventilationssystemet. Frånluftsvärmepumpen kan precis som luft/luftvärmepumpen även användas för nedkylning, vilket kan vara en fördel om du bor på ett ställe där temperaturerna kan skifta stort över året.

Luft/vattenvärmepump

Luft/vattenvärmepumpen kostar lite mer att installera än övriga luftvärmepumpar, men den fungerar å andra sidan bra för större bostäder och kan spara mer energi än en luft/luftvärmepump eller frånluftsvärmepump.

Luft/vattenvärmepumpen tar energi från luften utomhus och omvandlar denna till värme som sedan förs runt i huset med hjälp av ett vattenburet värmesystem. Värmesystemet kan bestå av en kombination av element (radiatorer) och ledningar som till exempel finns i golvvärme.

En fördel med luft/vattenvärmepumpen är att den också kan användas till att värma upp ditt vatten.

Luft/vattenvärmepumpen fungerar sämre vid riktigt låga utomhustemperaturer, så om du bor i en del av landet där temperaturen kan sjunka under 20 minusgrader är det inte säkert att en luft/vattenvärmepump räcker till.

Bergvärmepump

En bergvärmepump är lämpad för bostäder som behöver mycket energi. Energin tas från berggrund och förs sedan runt i huset med ett liknande vattenburet system som används av en luft/vattenvärmepump.

En bergvärmepump kostar ganska mycket mer än de andra typerna av värmepumpar, men är i längden ett kostnadseffektivt system.

För att kunna utvinna värme ur berggrunden måste ett mycket djupt hål borras på tomten, vilket ställer krav på att det är rätt sorts mark. Du behöver också tillstånd för att borra för bergvärme. Eftersom bergvärmepumpen kräver ett liknande vattenburet värmesystem som luft/vattenvärmepumpen så kan bergvärme lämpa sig om du vill ”uppgradera” ett sådant värmesystem.

En bergvärmepump kan också värma upp ditt vatten, vilket leder till ytterligare energibesparingar. Installation av en bergvärmepump kan kosta någonstans mellan 80 000 och 250 000 kronor. Priset kan skilja sig mycket mellan olika bergvärmepumpar och beror även på vilken typ av uppvärmning du har från början.

Jordvärmepump

En jordvärmepump tar energi från jorden/marken runt huset genom en slang som installeras där. Värmen förs sedan runt i ett vattenburet värmesystem i huset, liknande det som används när man installerar luft/vattenvärmepumpar eller bergvärmepumpar. Jordvärmepumpen ger en stor energibesparing fungerar även väl för stora hus. Den är lite krånglig att installera, då den kräver att tomten grävs upp vid installationen. En jordvärmepump kostar dock mindre än en bergvärmepump.

Välj rätt värmepump till din bostad

När du har beslutat dig för att du ska installera en värmepump i din bostad är det några saker som är värda att fundera över. Ditt val kommer att påverkas av storleken på ditt hus, om du har (eller behöver) ett vattenburet system för värmen, om du ska värma upp ditt vatten samt hur stor budget du har.

Har du ett stort energibehov kan det vara värt att investera en större summa och skaffa ett mer energibesparande system, då detta ganska snabbt ”betalar tillbaka sig” i form av lägre uppvärmningskostnader. Det är också viktigt att jämföra priser på samma slags pump hos olika installatörer. Priset kan nämligen skilja sig mellan de olika installatörerna och olika typer av service kan då ingå i priset.

Glöm inte bort att du kan använda rotavdraget när du anlitar en expert som hjälper dig med installationen av värmepumpen. Be om att få det inkluderat direkt i offerten.

Vad kostar det att investera i en värmepump?

När du ska jämföra priset på olika värmepumpar är det värt att ta med energibesparingen i beräkningen. Priset på värmepumpen beror på storlek, det vill säga, hur många kvadratmeter ska värmepumpen klara av att värma upp?

Om du ska värma upp en villa på 150 kvadratmeter kan priset på en bergvärmepump efter rotavdrag hamna på runt 80 000 – 200 000 kronor. Detta pris bör vägas mot den energibesparing man gör. Om en villa på 150 kvadratmeter har ett behov av uppvärmning på runt 35 000 kilowattimmar per år så kan en sådan investering ha betalat sig på runt 5 år.  (En bergvärmepump brukar i regel alltid vara återbetald efter 5 till 10 år).

En luft/vattenvärmepump som ska täcka energibehovet i en villa på 150 kvadratmeter brukar kosta runt 100 000 kronor. Om du är på jakt efter en värmepump som klarar den storleken på huset behövs en värmepump på åtminstone 7 kW. Då kan du exempelvis kolla på Luft/Vattenvärmepump Panasonic Aquarea All-in-One som i skrivande stund kostar ca 70 000 kronor (endast pumpen). Bor du i en större villa på uppemot 300 kvadratmeter är bättre att investera i exempelvis SWM120 Hydrobox – Mitsubishi Electric som i skrivande stund också kostar ca 70 000 kronor (endast pumpen). Den klarar att värma allt mellan 20 kvadratmeter till 300 kvadratmeter.

I jämförelse kostar en luft/luftvärmepump bara 20 000 – 25 000 kronor, men energibesparingen blir betydligt lägre, vilket gör att återbetalningstiden för en luft/luftvärmepump ändå kan vara lika lång som för exempelvis en bergvärmepump eller luft/vattenvärmepump . 

En frånluftvärmepump behöver inte kosta mer än 35 000 kronor om du köper en billigare variant. Dessa värmepumpar finns dock med olika prestanda och en mer exklusiv variant som exempelvis NIBE F750 frånluftsvärmepump kostar i skrivande stund 78 500 kronor.

Om du funderar på att installera en jordvärmepump så kan du hitta olika modeller som kostar alltifrån 40 000 kronor till 165 000 kronor. Precis som för alla andra värmepumpar beror priset på vilken prestanda du är ute efter. För dig med en större budget är ett alternativ Bergvärmepump Nibe F1345 Fighter med Dubbla Kompressorer som i skrivande stund kostar ca 163 000 kronor (endast pumpen). Det är alltså en värmepump som klarar att ha mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla.

Vet du inte vad du ska välja för värmepump? Börja med att beräkna hur mycket energi du behöver för att värma upp ditt hus vid olika temperaturer för att få fram ett genomsnittligt årsbehov. Fundera sedan på hur mycket pengar du är villig att (och kan) investera i detta.

Om du behöver hjälp med uträkningar och kalkyler kan du kontakta en värmepumpsinstallatör eller en energirådgivare hos din kommun. Det viktigaste är att du ser över hela ditt hushålls energiförbrukning och väger installationskostnaden mot den besparing du kommer att göra i framtiden. Alla värmepumpar ger en viss besparing, och har sina fördelar och nackdelar, beroende på det befintliga värmesystemet, husets storlek samt planlösning.