Nackdelar med bergvärme

Kvinna gör research på mobilen: är bergvärme för bra för att vara sant?

Att byta uppvärmningsform är ofta en stor investering för en husägare. Det gör det extra viktigt att man är informerad om både möjligheter och risker med alla de alternativ som finns.

Bergvärme är en form av uppvärmning som har många fördelar, både ekonomiskt och för miljön. Detta gör att även värdet på ditt hus kan påverkas positivt av att du installerar bergvärme. Det kan därför kännas lockande att titta på bergvärme som ett alternativ till uppvärmning med till exempel direktverkande el, oljepanna eller pellets. Det kan dock vara bra att komma ihåg att ingen uppvärmningsform endast har fördelar. Alla former av uppvärmning har också en rad nackdelar, som kan vara mer eller mindre betydelsefulla när du ska besluta om att investera i en ny uppvärmning för ditt hus.

Nedan går vi igenom de största nackdelarna med bergvärme och hur dessa påverkar dig. Detta kan du använda för att ta ett välgrundat beslut. 

Kostsam installation

En av de främsta och mest uppenbara nackdelarna med bergvärme är den stora kostnaden för installationen. Eftersom bergvärme kräver omfattande grävning så påverkar detta självklart kostnaden. Det är inte ett grävarbete man normalt sett kan göra själv i sin trädgård.

Bergvärme kan kosta upp till 150 000 – 200 000 kronor, vilket för de allra flesta är en relativt stor summa. Du kan utnyttja rotavdrag för installation av bergvärme men detta kan du bara få för en del av arbetskostnaden. Själva värmepannan kan du inte få rotavdrag för.

Rotavdrag kan beviljas för ungefär en tredjedel av arbetskostnaden och högst med 50 000 kronor per år. Det blir alltså en relativt stor summa kvar även efter ett eventuellt rotavdrag. Eftersom installationskostnaden är så pass hög är det viktigt att räkna ut om man faktiskt kommer att tjäna på installationen och att ha bergvärme som uppvärmning.

Om du endast har ett måttligt till litet behov av energi i ditt hus kan det ta lång tid innan investeringen betalar sig i form av sänkta elkostnader. Bor du däremot större och därmed har större behov av värme och energi kan denna återbetalningsperiod vara kortare. I vissa fall kan bergvärme kostar ännu mer att installera. Det beror framför allt på hur förhållandena ser ut på din tomt. Om det är mer komplicerat att borra på din tomt så kan det påverka priset kraftigt.

Borra, installera och köp bergvärme

Installationen kräver borrade hål

För att bergvärmen ska fungera så krävs det att hål borras i din trädgård. För att kunna utnyttja energin från berggrunden fullt ut måste dessa hål vara djupa (oftast mellan 100 meter och 250 meter). Detta kan vara en nackdel om du har en omsorgsfullt anlagd trädgård och gräsmatta, även om hålen inte är så breda.

Arbetet är relativt dyrt och tar lite tid. En bergvärmeinstallation är något krångligare än installationen av andra uppvärmningsformer som exempelvis luftvärme.

Borrningen kräver dessutom att tunga maskiner måste kunna köras in på din tomt, vilket ytterligare kan påverka din trädgård och din gräsmatta. Beroende på hur ditt hus ligger, så kan det vara olika svårt att komma åt med dessa maskiner och därför är inte alla tomter lämpliga för en bergvärmeinstallation. Åtminstone inte utan extra kostnader på grund av mer komplicerad borrning och transport av utrustning.

Bergvärme kräver tillstånd från din kommun

Att installera och därmed borra för bergvärme kräver tillstånd från den kommun där du är bosatt. Ansökningarna avslås sällan, men i sällsynta fall har kommunen sagt nej på grund av att närmiljön är för ömtålig eller på grund av att berggrunden inte har ansetts vara tillräckligt stabil. Det kan vara ett problem som uppstår om många har borrat hål för bergvärme nära varandra.

Det är viktigt att ta reda på om grannarna också har borrat för bergvärme. Att borra för nära ett befintligt hål gör det inte bara mindre effektivt, utan kan också i värsta fall skada berggrunden och miljön. Det är också viktigt att noga ta reda på om det finns några avloppsbrunnar där du tänkt borra. I framför allt äldre bebyggelse förekommer det avloppsbrunnar som inte finns markerade på några officiella detaljplaner. Att råka borra i en avloppsledning kan få stora konsekvenser, inte minst för naturen.

Om någon av dina grannar har borrat för bergvärme så bör du borra minst tjugo meter bort från detta. Ibland är detta inte möjligt, antingen på grund av utrymmesskäl eller beroende på hur tomten ser ut. Då kan det krävas att borrhålet görs snett, i vinkel bort från det befintliga borrhålet. Det komplicerar borrprocessen och gör den dyrare.

Du är beroende av el

Eftersom värmepumpen för bergvärmen kräver el för att fungera blir bergvärmen sårbar för till exempel strömavbrott. Om du bor på en plats i landet som ofta råkar ut för strömavbrott kan det därför vara en god idé att ha någon form av kompletterande uppvärmning så att inte strömavbrott leder till att du inte har någon uppvärmning alls i ditt hus. Detta gäller naturligtvis främst vintertid då en lägre utetemperatur snabbt kan kyla ned huset om bergvärmen inte fungerar. Beroende på hur stort hus du har så kan du ha el-radiatorer, kamin eller en mindre värmepanna som komplement till uppvärmning med bergvärme. 

Kostsam service

En korrekt installerad bergvärmepump kräver sällan underhåll/service under sin livstid, men om den är fel inställd, fel installerad eller om någon form av olycka sker kan detta kosta ganska mycket pengar. Tänk också på att värmepumpen har en livslängd på 15–20 år. Därefter behöver den bytas ut. Detta är också bra att kalkylera med när du räknar ut hur lång tid det tar för installationskostnaden att betala tillbaka sig i form av sänkta kostnader för uppvärmningen. Har du så pass lågt energibehov att återbetalningstiden blir längre än 15 år så kommer du inte att tjäna så mycket på att installera bergvärme framför någon annan form av uppvärmning.

Du kan inte snabbt ändra temperaturen

Bergvärmen låter dig inte snabbt justera inomhustemperaturen, så vid kraftiga växlingar i utomhustemperatur kan det ta ett litet tag innan värmen är på den nivå du önskar inomhus. Detta är en klar nackdel när temperaturen snabbt sjunker utomhus, då det i värsta fall kan ta en dag eller två innan inomhustemperaturen justerats. Hur lång tid det tar beror bland annat på dimensionen på din värmepump. Även i dessa fall kan det vara en fördel att ha någon form av kompletterande uppvärmning för övergångsperioden.

Sprickor och läckage

En stor spricka i berggrunden

Även om det är ovanligt så kan det förekomma att bergvärmen påverkar din husgrund. Dessa sprickor uppkommer i sällsynta fall under borrningsarbetet, men kan bli både kostsamma och farliga. Det finns rekommendationer och regler kring hur långt från huset en borrning bör ske. Om du vänder dig till en certifierad bergvärmeinstallatör kan du få hjälp att räkna ut var det är mest lämpligt att borra för bergvärmen. 

Även om bergvärme är ett miljövänligt uppvärmningsalternativ så kan viss miljöpåverkan uppstå. Den vätska som finns i slangen i det borrade hålet kan i vissa fall läcka ut i marken och i grundvattnet, vilket kan bidra till föroreningar. Om du bor på en plats som är extra sårbar, till exempel på grund av berggrunden eller vid vatten, kommer kommunen att ta det i beaktande när de behandlar din ansökan om att få borra för bergvärme.

Många fördelar med bergvärme

Trots dessa nackdelar finns även många fördelar med bergvärme. Detta gäller framför allt om du har ett stort energibehov och ett medelstort till stort hus att värma upp. Då kan den stora kostnaden för installationen ganska snabbt betala sig i form av sänkta kostnader för uppvärmning.

För om bergvärmepumpen är rätt installerad och dimensionerad för ditt hus kostar den ingenting under sin livslängd i form av reparationer. Den är oftast tålig och fel är ovanliga.

Undrar du hur mycket din bostad är värd? Eftersom bergvärmen sänker husets driftskostnader så leder detta till att husets värde höjs betydligt. Det kan vara en klar fördel vid en försäljning. Priset kan stiga med flera hundra tusen kronor om du hittar en köpare som värdesätter låga uppvärmningskostnader och ett näst intill underhållsfritt system för uppvärmning.

Bergvärme är också en förnybar energikälla, vilket är både klimatsmart och ekonomiskt.

En annan klar fördel, särskilt i relation till exempel jordvärme, är att det borrade hålet inte kräver så stor yta på tomten. Det gör att även du med ganska liten tomt till ditt hus har möjlighet att borra för bergvärme. Även om borrhålet initialt påverkar din tomt så leder den långa livslängden på hela systemet till att du under många år inte behöver göra något alls, och därmed kan låta trädgården återhämta sig.