Kostnad för nytt avlopp

Att anlägga nytt avlopp är inte någon direkt rolig kostnad att räkna på, men nog så viktig. Det finns många olika sätt att rena avloppsvatten på idag. Det är en process som är viktig för både människa och miljö. Att välja rätt lösning kräver kunskapssökande och noggrann research. Här har vi sammanställt vilka olika avloppslösningar som erbjuds på marknaden idag, hur du ser över dina egna förutsättningar och behov samt vad de olika alternativen kostar. Du får också ta del av information som rör offerter från entreprenörer och viktiga delmoment i form av tillståndsansökan och besiktning.

Förutsättningar och behov

Innan du börjar titta på vilka olika typer av avloppsanläggningar som erbjuds på marknaden är det bra att veta hur dina egna förutsättningar och behov ser ut. De avloppsanläggningar som görs idag utgår alltid ifrån ett hushåll på minst fem personer, även om det är färre som utnyttjar avloppet. Du behöver dock ta reda på om din nuvarande avloppsbrunn är godkänd för fortsatt bruk. Det kan till exempel gälla en trekammarbrunn. Kolla gärna upp hur just din kommun bedömer avloppsbrunnar innan du börjar arbetet med att anlägga ett nytt avlopp.

Om din tomt gränsar till ett känsligt vattendrag eller liknande kan det hända att den klassas under så kallad hög skyddsnivå. I annat fall klassas din tomt under normal skyddsnivå. Beroende på vilken skyddsnivå din tomt tillhör behöver du utgå från olika reduktionsvärden.

Olika typer av anläggningar

Det finns många olika typer av avloppsanläggningar på marknaden idag. Vilken som passar dig beror på vilka förutsättningar din tomt har, men också hur mycket du är villig att underhålla reningsprocessen samt hur din ekonomiska situation ser ut.

Minireningsverk

Ett minireningsverk fungerar precis som ett stort reningsverk, men arbetar i mindre skala. Avloppslösningen klarar både hög och normal skyddsnivå. Minireningsverk är förtillverkade i kompakta systemlösningar som brukar inkludera slamavskiljning, biologisk nedbrytning och kemisk fällning.

Fördelarna med minireningsverk är flera. Den största är att lösningen är kompakt och tar upp lite plats, vilket gör att den fungerar bra på de flesta tomter. Minireningsverken har dessutom ett tydligt definierat avloppsutlopp där det är enkelt att ta prover.

Nackdelarna med minireningsverk är bland annat att det tillkommer fler driftskostnader utöver slamtömningen. Den känsliga tekniken som utgör själva grunden i minireningsverken kräver också en hel del underhåll.

Infiltrationsanläggning

Med en infiltrationsanläggning använder du själva marken för att rena avloppsvattnet innan det släpps ut i naturen. Infiltrationsanläggningar finns i många olika varianter, men grundprincipen är densamma för alla sorter. Avloppslösningen klarar att hantera avloppsrening under normal skyddsnivå.

De största fördelarna med infiltrationsanläggningar är att de är driftsäkra och kostar relativt lite att anlägga. Nackdelarna rör framför allt säkerheten kring avloppsreningens funktionalitet. Det är svårt att mäta om reningen fungerar och det finns viss risk att grundvattnet blir förorenat.

Sluten tank och infiltration

Om dina toaletter går till sluten tank behöver du rengöra BDT-vattnet. BDT står för bad-, disk- och tvättvatten. I många fall behöver du en infiltration till BDT-vattnet. Fördelen med en lösning med sluten tank och infiltration av BDT-vatten är att risken för förorening är ganska låg.

Markbädd och urinsorterande toalett

Om din tomt inte lämpar sig för infiltration kan du anlägga en markbädd. Det innebär att du rengör avloppsvattnet i en uppbyggd bädd av sand istället för i markens naturliga jordlager. Att anlägga markbäddar är ett av de vanligaste sätten att bygga avloppsrenande lösningar i Sverige. En stor fördel är att det är ett väl beprövat tillvägagångssätt. Nackdelen är att det kan dra iväg i pris beroende på hur stor markbädd som behövs och hur förutsättningarna ser ut i övrigt.

Kostnader för respektive avloppstyp

De olika avloppssystemen kostar olika mycket. Dessutom beror kostnaden på andra saker, som vilka förutsättningar din tomt har och vilken variant av till exempel minireningsverk du väljer. I tabellen nedan kan du avläsa ungefärliga priser för respektive avloppstyp.

Minireningsverk 80 000 – 120 000 kronor
Infiltrationsanläggning 40 000 – 70 000 kronor
Sluten tank och infiltration 80 000 – 100 000 kronor
Markbädd och urinsorterande toalett 85 000 – 125 000 kronor

Varje avloppslösning innebär driftskostnader som kan variera relativt mycket. En vanlig infiltrationsanläggning brukar kosta omkring 500 – 1000 kronor i underhåll varje år. Ett minireningsverk kan däremot kosta så mycket som 3 000 – 6 500 kronor om året att underhålla.

Ta offert från olika entreprenörer

Varje gång du ska anlita en hantverkare eller entreprenör för att utgöra ett arbete i ditt hus eller på din tomt bör du ta in flera olika offerter. Det har många fördelar. Den mest uppenbara är att du får en tydligare prisbild. Det underlättar att veta om det pris som uppges i offerten är rimligt eller inte. Vid en prisjämförelse mellan olika entreprenörer kan du få kunskap om detta. Var noga med att kontrollera vad som ingår i respektive offert för att prisjämförelsen inte ska bli missvisande.

Förutom priset är det självklart också viktigt att du känner dig trygg med entreprenören du har valt. Be gärna om referenser och försök skapa dig en bild av hur entreprenören är som person innan du bestämmer dig. Gå på magkänslan så brukar det mesta bli bra.

Sök tillstånd hos kommunen

Kom ihåg att söka tillstånd för din avloppsanläggning hos din kommun innan du påbörjar arbetet. Utan tillstånd får du inte anlägga något avlopp. Kontrollera också hur själva godkännandet av din avloppsanläggning går till. Det ser olika ut i olika kommuner. Information om slutbesiktning brukar du få i samband med tillståndet.

Läs mer om husgrunder

Vad kostar en dränering vid huset?

Att mötas av mögellukt eller fuktfläckar i sin källare är något av en mardröm. Det kan hända i en sommarstuga som stått tom länge, eller i villan du just ska flytta in i. Den goda nyheten är att saken går att åtgärda och att det finns bra metoder för att lösa problemen. När du genomfört dräneringen kan du sova gott igen.

Vilket pris är rimligt för en dränering?

Självklart är det många faktorer som påverkar hur mycket pengar du behöver lägga ner. Att få saken gjord innan inflyttning är praktiskt och effektivt. Om det är ett alternativ för dig. Grävningarna kommer att stöka till det i trädgården. Efteråt kommer du att behöva lägga ner en del jobb på gräsmatta, altan och plattläggning. Så i den bästa av världar, gör sakerna i just den ordningen.

Materialkostnad dränering

En uppskattning av vad material för dräneringen kostar per löpmeter brukar hamna på runt tusenlappen. Du kan möjligen komma ner till 900 kronor, men inte lägre. Här ingår sådant som dräneringsrör, isolerande matta, grus och singel. Att hyra en grävmaskin kan gå på mellan ett och tvåtusen kronor per dag. För att få en rimlig bild av utgifterna ska du givetvis begära in offerter från ett antal certifierade markentreprenörer. De har oftast bättre priser för materialet än du som kund kan få, så ta med detta i beräkningen också. Å andra sidan kan du själv göra delar av jobbet så påverkar det naturligtvis också.

Rotavdrag för Arbetskostnad dränering

En kostnad på mellan 600 och 900 kronor per mantimme är rimlig. Multiplicera den med antalet löpmeter runt kåken så får du en ungefärlig slutsumma. Kom ihåg att göra ROT-avdrag för din arbetskostnaden när du får husgrunden dränerad. Mer information  från skatteverket angående rotavdrag 2023 på bilden här: 

Rotavdrag ges för att
göra markarbeten för avlopp, till exempel infiltrationsanläggningar eller infiltrationsbäddar; se även anläggningar för avlopp under VVS
göra markarbeten för ledningar av elektronisk kommunikation, till exempel bredband och fiber; se även installation av bredband och fiber under Fiber- och it-tjänster (rut)
dränera husgrunder
göra sprängarbete som krävs för att bygga en utbyggnad och återställa mark till ursprungligt skick efter att ett gräv- eller markarbete har utförts (inom sex månader)
som kranskötare eller grävmaskinist utföra arbete som är godkänt för rotavdrag på tomten, oavsett om maskinen står på eller i anslutning till den
göra markarbeten för att dra in el-, vatten- och avloppsledningar samt avloppsbrunnar, till exempel trekammarbrunnar; det gäller även vid indragning av kommunalt vatten och avlopp
Rotavdrag ges för att
göra markarbeten för avlopp, till exempel infiltrationsanläggningar eller infiltrationsbäddar; se även anläggningar för avlopp under VVS
göra markarbeten för ledningar av elektronisk kommunikation, till exempel bredband och fiber; se även installation av bredband och fiber under Fiber- och it-tjänster (rut)
dränera husgrunder
göra sprängarbete som krävs för att bygga en utbyggnad och återställa mark till ursprungligt skick efter att ett gräv- eller markarbete har utförts (inom sex månader)
som kranskötare eller grävmaskinist utföra arbete som är godkänt för rotavdrag på tomten, oavsett om maskinen står på eller i anslutning till den
göra markarbeten för att dra in el-, vatten- och avloppsledningar samt avloppsbrunnar, till exempel trekammarbrunnar; det gäller även vid indragning av kommunalt vatten och avlopp

Principerna för en dränering

Regn och nederbörd, men även vattnet i marken runt huset kan orsaka fuktproblem. Hela idén med en dränering är att skapa en buffert mellan husgrunden och utsidan. Ligger det lerjord runt huset byts det ut mot singel, andra lösningar är stenkista dit vattnet leds och filtreras. Rännsten som fångar upp vatten från stuprännorna en annan metod. I huvudsak är det tre delar som behövs för en bra och hållbar dränering:

 1. Skyddet, till exempel en gummimatta, mot fukt och mögel i husgrunden
 2. Rör som dränerar och leder vattnet till brunn eller kommunalt VA
 3. Singel, grus eller makadam som filtrerar vattnet

Upphandlingen

Var noggrann med vem du väljer för jobbet. Hör dig för med grannar och andra som har erfarenhet om de har rekommendationer. Ta in referenser från dräneringar som din tilltänkta entreprenör har gjort tidigare. Gå igenom detaljerna noga i kontraktet. Vad ingår? Vad riskerar att tillkomma? Låt de konkurrerande firmorna veta att du jämför dem, så blir det mera press på att leverera kvalitet till dig som är kund. Välj någon du känner förtroende för och som kan svara på dina frågor innan, under och efter jobbet.

Håll fukten på avstånd

Ett flitigt duschande och vatten som når träreglar eller källare kan skapa röta och mögel i våra hem. Inte minst om huset du bor i är lite äldre och byggt för en annan tid. Materialen i äldre byggnader passar inte alltid så bra ihop med en modern livsstil. Tyvärr gäller det inte minst hus som renoverats ett antal gånger genom sin livstid. Så hur undviker du problem med mögel? Vad är det du ska spana efter för att upptäcka eventuella problem i tid? Vad kan vi själva påverka?

I badrummet

Vädra gärna eller använd en fläkt. Skrapa ner vattnet i avloppet. Se till att kakelfogar är rena. Om du hittar sprickor, täta med fogmassa. Försök få fram historiken kring ditt hus. Årtal för när det byggdes och om och när det har renoverats. En duktig entreprenör kan hjälpa dig att värdera om du är i riskzonen och om en dränering av huset är lösningen.

I tvättstugan

Om du har plastmatta, kolla så att fogar och kanter är täta. Det är inte alls bra om vatten tränger in under. Slangar ska vara täta och ligga rätt mot avloppsbrunnen. Se också över fogarna i golv och väggar. En grundläggande fråga är om det är rätt material i din tvättstuga? Kanske skulle det löna sig i längden och vara säkrare att lägga klinkers och sätta kakel? Om putsen trillar ner på insidan eller du ser sprickor i ytterväggar, kontakta en entreprenör som kan hjälpa dig bedöma hur illa det är.

I köket

Ser du fukt under diskmaskinen eller kylen. Agera direkt. Det kan vara ett tecken på att det inte är tätt. En bra förebyggande metod är att lägga en matta av plast, som droppskydd undertill. Se också till att inte kranar står och droppar. Få undan ångan när du lagar mat med hjälp av fläkten och städa ventilationsgaller. Kondens på insidan av fönstren är ett tecken på att det är en dålig genomströmning av luft.

På taket

Det är klokt att ta för vana att klättra upp på hustaket ett par gånger per år. Om löv blir liggande och täpper till, kan det orsaka översvämning i stuprännorna och vattnet leds inte bort. Känsliga punkter är där olika material möts, som mellan tak och skorsten, eller vid kupor och takfönster. Att åtgärda på taket gör att du ligger steget före. Bättre och mer kostnadseffektivt än att mötas av fuktfläckar på vinden eller i källaren.

Behöver du en luftavfuktare?

En metod att reglera fukt inomhus är att ställa in en avfuktare. Den kan användas vid behov, exempelvis under de månader det är fuktigt väder, eller regelbundet om det till exempel finns allergiker i familjen. Det är vanligast att använda dem i källare, tvättstuga eller garage. Luftavfuktare finns i olika modeller och utföranden. För att välja rätt bör du veta hur stort utrymmet är och om det är rätt lösning för dig och ditt hus. De bullrar en del och drar naturligtvis el.  Så, vilken är bäst? Hur effektiva är de? Läs testet från Konsumentverket här: https://www.energimyndigheten.se/tester/tester-a-o/luftavfuktare/

Läs mer om avlopp

Vad kostar det att bygga en husgrund?

Byggfirma bygger hus

Om du ska bygga ett hus behöver det givetvis ha en stadig grund att stå på, men det kan skilja mycket mellan husgrund och husgrund – inte minst när det gäller kostnaden. Det är många olika faktorer som påverkar slutpriset på en husgrund, inklusive byggnadstyp, area, underlag, material-, frakt- och arbetskostnader. Så vad blir billigast i längden och vilken grundtyp är egentligen bäst? Här går vi igenom några av de vanligaste ekonomiska fallgroparna som kan uppstå kring ett husgrundsbygge och ger praktiska tips på hur du undviker att trilla i dem.

Bra förarbete hjälper dig att hålla budgeten och lägger grunden till ett stabilt hus

Planeringen är A och O för att du ska bli nöjd både med husgrund och kostnad. Börja med att göra en noggrann kalkyl för grundbygget – och se till att lämna utrymme för oförutsedda utgifter i budgeten. Om du till exempel stöter på oväntade hinder, såsom stora stenar eller grundvatten vid schaktarbetet, kan det innebära att du måste gräva djupare än planerat och/eller addera mer utfyllnadsmaterial. Ändringar i tidsplanen kan också medföra fler arbetstimmar, vilket påverkar totalkostnaden. Genom att göra en geoteknisk markundersökning kan du undgå många obehagliga överraskningar, men tänk på att även undersökningen har ett pris.

Ansök om bygglov i god tid och se till att bifoga utförliga grundritningar. Om du behöver komplettera handlingarna kan beslutet dröja – och det är viktigt att du inte påbörjar bygget innan du fått startbesked från kommunen. Bygglovet kostar pengar i sig, men börjar du i före ett godkännande kan du dessutom beläggas med en hög sanktionsavgift.

Olika husgrunder – olika priser

Kostnaden för en husgrund kan variera kraftigt beroende på vilket material och utförande du väljer. Vilken grundläggningsform som lämpar sig bäst för just ditt projekt beror bland annat på markförhållandena och vilken typ av hus du ska bygga. Några alternativ är:

 • Betongplatta på mark – den vanligaste husgrunden, passar på planlagd jordmark och kan appliceras på de flesta byggnadstyper.
 • Krypgrund –  passar på plan bergsmark, används främst för fabriksfärdiga modulhus.
 • Hybridgrund – en kombination mellan markplatta och krypgrund, för hus med bärande bjälklag.
 • Plintgrund – oisolerad, lämpar sig bäst för fritidshus på bergig och ojämn tomtmark.

Kostnad för en komplett husgrund

Om vi utgår från den vanligaste formen av husgrund – platta på mark – och gör en kalkyl för en enplansvilla på 100 kvadratmeter landar riktpriset för ett materialpaket på omkring 66 821 kronor, inklusive moms. I priset ingår då en betongplatta med omkrets på 40 meter, vattenburen golvvärme, grundisolering i form av 30 centimeter tjock cellplast i s100-kvalitet, armeringsjärn och armeringsnät med dimension 5150, samt 40 centimeter höga kantelement i U- eller L-format. Därutöver tillkommer kostnader för frakt, markarbete, dränering etcetera.

Ytterligare material- och fraktkostnader

En betongbil kostar ganska mycket i framkörning oavsett hur stor yta som ska täckas, men schablonbeloppet för en 100 kvadratmeter stor platta är cirka 22 500 kronor. Om du väljer makadam som dräneringsmaterial får du räkna med ungefär 5 000 kronor för att täcka 100 kvadratmeter. Är marken mjuk och lerig kan det dessutom vara klokt att applicera en särskiljande filterduk mellan underlaget och dräneringsbädden. Hundra kvadratmeter geoduk i klass N2 kostar cirka 1 200 kronor. Finns radon i marken bör även ett skyddsmembran läggas under betongplattan. Ett radonmembran på 100 kvadratmeter kostar cirka 13 600 kronor. Grundmaterialet behöver även packas ordentligt, så glöm inte att räkna in eventuell hyra för en markvibrator i budgeten.

Bygga husgrund – kostnad för arbete

Grundens kvalitet har betydelse för hela huset och kommer att påverka byggnadens integritet under lång tid framöver, därför är det oerhört viktigt att jobbet utförs korrekt redan från början. Men dyrast är inte alltid bäst och det billigaste alternativet behöver inte heller vara det mest fördelaktiga.

Det kan vara frestande att göra allt på egen hand för att dra ner på kostnaderna, men i det långa loppet lönar det sig i regel att lämna över de mest komplicerade uppgifterna till en erfaren entreprenör. Resultatet beror dock mycket på vem du anlitar för att göra jobbet. Har du otur kan bevisen på ett undermåligt utfört arbete uppenbara sig först flera år senare i form av mögel och fuktskador. För att undvika kostsamma reparationer längre fram är det alltid klokt att kolla upp den aktuella byggaren och ta in referenser i förväg.

För att säkerställa att kostnaderna som anges på offerten verkligen samstämmer med det du kommer att få betala i slutändan bör du även kontrollera exakt vad som är inräknat i priset. Vissa byggföretag erbjuder allt-i-ett-lösningar som inkluderar både material som arbete. Det kan visserligen verka smidigt, men tänk på att många hantverkare har avtal med bygghandlarna, vilket innebär att de kan köpa in billigt material och sedan sälja det vidare till dig med ett påslag. Genom att införskaffa materialet direkt från leverantören slipper du fördyrande mellanhänder.

Begär in offerter och jämför

En bra riktlinje är att ta in offerter från minst tre olika entreprenörer och jämföra vilka punkter som ingår i priset för respektive steg i arbetet. Gör detsamma för materialleverantörerna om du anlitar dessa separat – och var särskilt uppmärksam på fraktkostnaderna! Om du tycker att det verkar omständligt att hitta och kontakta företag på egen hand kan du ta hjälp av en offerttjänst, som https://www.husgrunder.com/offerttjanster/.

Viktiga punkter som kan påverka kostnaden för din husgrund

 • Underlaget – vilken typ av markarbete behövs? Sprängning, grävning, pålsättning?
 • Val av entreprenörer och materialleverantörer – ta in offerter, kolla upp referenser, jämför priser och kontrollera vad som ingår. Se upp för dolda kostnader!
 • Fordon och transport – bortforsling av schaktmassor, framkörning av material, betongbilar, hyra av grävare, kran för plintsättning etcetera.
 • Dränering och isolering – var i landet bor du? Hur ser grundvattennivån ut? Hur djupt går tjälen? Krävs radonskydd?
 • Byggnadsform – ska du bygga en arkitektritad villa, ett prefabricerat hus, ett garage, ett växthus eller en tillbyggnad? Tyngden som grunden ska klara av har bland annat betydelse för armeringen och priset på denna.
 • Grundtyp – valet av husgrund är avgörande för prisbilden.
 • Husets storlek – materialmängden påverkar kostnaden.
 • Bygglov – ansök i god tid och invänta startbesked från kommunen innan du kör igång!
 • ROT-avdraget – vid nybyggen får du inte utnyttja avdraget, men vid utbyggnader som är kopplade till ditt befintliga hus kan det däremot finnas möjlighet att spara pengar. Så missa inte att kolla upp vad som gäller för ditt projekt!
Läs mer om dränering