Kostnad för nytt avlopp

Att anlägga nytt avlopp är inte någon direkt rolig kostnad att räkna på, men nog så viktig. Det finns många olika sätt att rena avloppsvatten på idag. Det är en process som är viktig för både människa och miljö. Att välja rätt lösning kräver kunskapssökande och noggrann research. Här har vi sammanställt vilka olika avloppslösningar som erbjuds på marknaden idag, hur du ser över dina egna förutsättningar och behov samt vad de olika alternativen kostar. Du får också ta del av information som rör offerter från entreprenörer och viktiga delmoment i form av tillståndsansökan och besiktning.

Förutsättningar och behov

Innan du börjar titta på vilka olika typer av avloppsanläggningar som erbjuds på marknaden är det bra att veta hur dina egna förutsättningar och behov ser ut. De avloppsanläggningar som görs idag utgår alltid ifrån ett hushåll på minst fem personer, även om det är färre som utnyttjar avloppet. Du behöver dock ta reda på om din nuvarande avloppsbrunn är godkänd för fortsatt bruk. Det kan till exempel gälla en trekammarbrunn. Kolla gärna upp hur just din kommun bedömer avloppsbrunnar innan du börjar arbetet med att anlägga ett nytt avlopp.

Om din tomt gränsar till ett känsligt vattendrag eller liknande kan det hända att den klassas under så kallad hög skyddsnivå. I annat fall klassas din tomt under normal skyddsnivå. Beroende på vilken skyddsnivå din tomt tillhör behöver du utgå från olika reduktionsvärden.

Olika typer av anläggningar

Det finns många olika typer av avloppsanläggningar på marknaden idag. Vilken som passar dig beror på vilka förutsättningar din tomt har, men också hur mycket du är villig att underhålla reningsprocessen samt hur din ekonomiska situation ser ut.

Minireningsverk

Ett minireningsverk fungerar precis som ett stort reningsverk, men arbetar i mindre skala. Avloppslösningen klarar både hög och normal skyddsnivå. Minireningsverk är förtillverkade i kompakta systemlösningar som brukar inkludera slamavskiljning, biologisk nedbrytning och kemisk fällning.

Fördelarna med minireningsverk är flera. Den största är att lösningen är kompakt och tar upp lite plats, vilket gör att den fungerar bra på de flesta tomter. Minireningsverken har dessutom ett tydligt definierat avloppsutlopp där det är enkelt att ta prover.

Nackdelarna med minireningsverk är bland annat att det tillkommer fler driftskostnader utöver slamtömningen. Den känsliga tekniken som utgör själva grunden i minireningsverken kräver också en hel del underhåll.

Infiltrationsanläggning

Med en infiltrationsanläggning använder du själva marken för att rena avloppsvattnet innan det släpps ut i naturen. Infiltrationsanläggningar finns i många olika varianter, men grundprincipen är densamma för alla sorter. Avloppslösningen klarar att hantera avloppsrening under normal skyddsnivå.

De största fördelarna med infiltrationsanläggningar är att de är driftsäkra och kostar relativt lite att anlägga. Nackdelarna rör framför allt säkerheten kring avloppsreningens funktionalitet. Det är svårt att mäta om reningen fungerar och det finns viss risk att grundvattnet blir förorenat.

Sluten tank och infiltration

Om dina toaletter går till sluten tank behöver du rengöra BDT-vattnet. BDT står för bad-, disk- och tvättvatten. I många fall behöver du en infiltration till BDT-vattnet. Fördelen med en lösning med sluten tank och infiltration av BDT-vatten är att risken för förorening är ganska låg.

Markbädd och urinsorterande toalett

Om din tomt inte lämpar sig för infiltration kan du anlägga en markbädd. Det innebär att du rengör avloppsvattnet i en uppbyggd bädd av sand istället för i markens naturliga jordlager. Att anlägga markbäddar är ett av de vanligaste sätten att bygga avloppsrenande lösningar i Sverige. En stor fördel är att det är ett väl beprövat tillvägagångssätt. Nackdelen är att det kan dra iväg i pris beroende på hur stor markbädd som behövs och hur förutsättningarna ser ut i övrigt.

Kostnader för respektive avloppstyp

De olika avloppssystemen kostar olika mycket. Dessutom beror kostnaden på andra saker, som vilka förutsättningar din tomt har och vilken variant av till exempel minireningsverk du väljer. I tabellen nedan kan du avläsa ungefärliga priser för respektive avloppstyp.

Minireningsverk 80 000 – 120 000 kronor
Infiltrationsanläggning 40 000 – 70 000 kronor
Sluten tank och infiltration 80 000 – 100 000 kronor
Markbädd och urinsorterande toalett 85 000 – 125 000 kronor

Varje avloppslösning innebär driftskostnader som kan variera relativt mycket. En vanlig infiltrationsanläggning brukar kosta omkring 500 – 1000 kronor i underhåll varje år. Ett minireningsverk kan däremot kosta så mycket som 3 000 – 6 500 kronor om året att underhålla.

Ta offert från olika entreprenörer

Varje gång du ska anlita en hantverkare eller entreprenör för att utgöra ett arbete i ditt hus eller på din tomt bör du ta in flera olika offerter. Det har många fördelar. Den mest uppenbara är att du får en tydligare prisbild. Det underlättar att veta om det pris som uppges i offerten är rimligt eller inte. Vid en prisjämförelse mellan olika entreprenörer kan du få kunskap om detta. Var noga med att kontrollera vad som ingår i respektive offert för att prisjämförelsen inte ska bli missvisande.

Förutom priset är det självklart också viktigt att du känner dig trygg med entreprenören du har valt. Be gärna om referenser och försök skapa dig en bild av hur entreprenören är som person innan du bestämmer dig. Gå på magkänslan så brukar det mesta bli bra.

Sök tillstånd hos kommunen

Kom ihåg att söka tillstånd för din avloppsanläggning hos din kommun innan du påbörjar arbetet. Utan tillstånd får du inte anlägga något avlopp. Kontrollera också hur själva godkännandet av din avloppsanläggning går till. Det ser olika ut i olika kommuner. Information om slutbesiktning brukar du få i samband med tillståndet.

Läs mer om husgrunder