Fönsterbyte

Kvinna frågar sig hur lång tid det tar att byta fönster.

Ett fönsterbyte är en omfattande affär som samtidigt som den kostar mycket kan komma att löna sig i längden. Nya fönster kommer nämligen i många fall att innebära bättre isolering, vilket gör att uppvärmningskostnaderna kan hållas nere. På så vis kan fönsterbyte vara någonting som lönar sig i längden – men man får vara beredd på att det kommer att kosta en hel del. Bra fönster är inte billiga, och ska de vara välisolerade så kommer det att kosta ännu lite mer.

Sedan tillkommer också kostnaderna för att få dem monterade. Att montera fönstren själv går om man vet vad man gör, men innebär risker, dels att man förstör fönstren, och dels att man inte monterar dem korrekt, så att de inte får så pass bra isoleringsförmåga som de borde.

Två- eller treglasfönster

Skillnaden mellan tvåglasfönster och treglasfönster är enkel: treglasfönster är bättre isolerade – och dyrare. Treglasfönster kan där vara uppemot dubbelt så dyra som ett tvåglasfönster av samma storlek och utförande. Ett vanligt tvåglasfönster kostar vanligtvis från 500 kronor upp till 4 000, medan man för treglas snarare för räkna med ett minimipris på runt 2 000 kronor och där det knappt finns någon övre gräns, även om priser på över 10 000 kronor inte är så vanligt, så tillvida det inte rör sig om riktigt stora fönster, eller takfönster, som kan kosta en hel del extra.

Trä, PVC eller aluminium

Även materialet på fönstrens ramar kommer att spela in för priset. PVC-fönster är här det billigaste alternativet, som samtidigt också har den fördelen att det är lättare att isolera med än trä eller aluminium. Träfönster kan kosta ungefär lika litet som PVC-fönster, men också betydligt mer, beroende på utförandet. Huvudskälet till att välja träfönster är utseendet, då många tycker att träfönster är vackrare än alternativen.

Aluminiumfönster, slutligen, är betydligt dyrare än PVC- och träfönster, men har den fördelen att de är extremt slitstarka och tål det mesta, utan att behöva något underhåll. Det finns även kombinerade trä- och aluminiumfönster, som även om de kostar lite mer än vanliga träfönster är hållbara, samtidigt som de ser nästan lika bra ut som träfönster.

Kostnad för montering

Kostnaden för att anlita en hantverkare för att montera fönstren kommer att landa på någonstans mellan 500 och 700 kronor per timme. Tiden det sedan tar att ta bort det gamla fönstret och montera det nya kommer sedan att landa på mellan 2-4 arbetstimmar för genomsnittsfönstret, medan det kan ta betydligt längre tid för exempelvis takfönster (uppemot en dag). Arbetskostnaden kommer då att landa på mellan 1 000 och 3 000 kronor per fönster, där en enkel tumregel är att ju större fönster det är, desto längre tid kommer det att ta.

Men även hur pass ”svårt” fönstret är spelar in, vilket kan göra det lite svårt att uppskatta. Räknar man på i genomsnitt 2 500 kronor i arbetskostnad per fönster och det dubbla för takfönster, så kommer man ändå att hamna hyfsat nära, och i alla fall sannolikt inte att underskatta arbetskostnaden. Kom också ihåg att detta är arbetskostnaden innan rotavdraget (för närvarande på 50 %, men från och med 2016 tänkt att sänkas till 30 %).