Byta fönster – prisexempel och tips!

Kvinna tittar ut genom fönster.

När ett äldre hus får en yttre renovering ingår det ofta ett fönsterbyte. Vackra och karaktärsfulla fönster ger ett välkomnande intryck. Samtidigt skenar kostnader för fönsterbyte lätt iväg. Därför är det viktigt att noga fundera på vad som ingår vid monteringen. Notan kan landa på allt mellan ett par tusenlappar till uppemot 100 000 kronor.

Anledningen till att byta fönster kan vara flera. Det kan handla om att du vill få ett alldeles unikt och snyggt fönster eller sätta in ett liknande av nyare kvalitet. Möjligheten att ersätta det vanliga fönstret mot ett mer energisnålt alternativ finns också. Dagens moderna fönster är utformade för att släppa in så lite ljud som möjligt, samtidigt som de är väl isolerade. Som de flesta vet sker det kallras i närheten av fönster. Detta är anledningen till att elementen har placerats under dem. Den kalla luften sipprar in genom glas och lister och ökar bostadens energiförbrukning. Har du någon gång sett imma på dina fönsterrutor? Det kallas kondens och är ett tydligt tecken på att det skett ett kallras.

På senare tid har det blivit modernt med stora fönsterpartier som skapar mycket rymd och luft i villan. I gengäld släpper de in mycket kyla utifrån och brukar oftast vara väl isolerade. Det finns all anledning att vara medveten kring val av fönstermaterial.

Fönsterna i en vanlig villa bidrar till cirka 20 % av den totala värmeförlusten. Ett 3-glasfönster är optimalt för att förhindra att värmen sipprar ut, men är samtidigt mer kostsamt. I moderna hus är det ovanligt med enkelglas. Därför kan det också vara mer utmanande att renovera fönsterna i ett äldre hus. Ett sätt att pressa priset är att installera 2-glasfönster på en del ställen och 3-glasfönster på de allra största fönsterpartierna.

Priset på fönster har stor variation

Olika faktorer påverkar priset på fönsterbytet. Det första är fönstrets utseende. Det är ofta mycket dyrare att byta ett specialdesignat sekelskiftesfönster än ett enkelt tvåglasfönster i en villa från 70-talet. Räkna med extra kostnader för specifika spröjs eller avvikande mått.

Här nedan kan du se vad olika sorters fönster kostar att installera.

Klassiskt tvåglasfönster 700 – 3 500 kr
Treglasfönster 2 000 – 5 000 kr
Takfönster 3 000 – 10 000 kr
Takkupol 4 000 – 10 000 kr

Antalet fönster är också avgörande för det slutgiltiga priset. En vanlig 1,5-plansvilla skulle i teorin kunna ha ett 20-tal fönster och ett tvåvåningshus cirka 25 fönster. Därtill kan du räkna med fönsterglas i altandörrar och/eller balkong. En del hus har också källarfönster. En mindre villa har förslagsvis 10 fönster att byta ut. Det ger ungefärliga prisvariationer på 150 000, 200 000 och 80 000 kronor i den ordningen.

Materialet i sig är självklart av ett varierande pris. Ett fönsterglas med speciella isolerande egenskaper är en dyrare affär. Du bör dock tänka på att det kan löna sig i längden att betala något extra för kvalitetsglas. Du behöver leta efter glasets så kallade U-värde, som ska vara så lågt som möjligt. Konsumenterna vägleds ofta via fönsterglasets energimärkning. Om U-värdet understiger 0,9 innebär det att de är mycket energisnåla. Glas med lågemissionsskikt kan dra ner U-värdet. Det innebär att det finns ett tunt lager av metall eller metalloxid i fönstret som gör att glaset absorberar solens strålning bättre. Därmed stannar värmen i huset kvar längre. Din energiförbrukning kan alltså minska avsevärt med rätt fönster. Gör gärna en energikalkyl för att vara på den säkra sidan. Om du är osäker kan säkerligen fönsterfirman hjälpa dig med detta.

Idé

Faktorer som kan öka kostnaden är också var fönstret ska monteras. Det kan vara dyrare att montera nya fönster högre upp på ett annat våningsplan eller under ett specifikt takskägg. Om bostaden har ett alldeles speciellt utseende eller design är det också av stor vikt att fönsterna passar in rent stilistiskt. Fönstrets funktion kan också påverka det slutgiltiga priset. Fönsterna har varierande öppningsfunktion. Exempel på detta är fasta eller vridbara fönster. Du behöver till exempel inte ha vridbara fönster i källaren eller vid entrén.

Fönsterinstallationen är en stor del av kostnaden

Kostnader för installation är också viktiga att ta med i budgeten. En skicklig hantverkare kan hjälpa dig för en kostnad på mellan 450 – 650 kr/timmen. Du måste också räkna med en extra kostnad för arbetsmaterial. Totalt sett kan du räkna med 1000 – 200 kr/fönster exklusive arbetsmaterial. Med hjälp av ROT-avdraget kan den faktiska kostnaden halveras. Du har möjlighet att dra av totalt 50 000 per år enligt Skatteverket.

Du rekommenderas att jämföra olika firmor för att få ett så fördelaktigt erbjudande som möjligt. I vissa fall kan det vara värt att själv köpa materialet själv. Möjligheten finns också att låta firman stå för inköp av material, till exempel om de kan få ett fördelaktigt erbjudande via en leverantör.

Det finns saker du kan göra på egen hand, vilket innebär att du kan ta bort kostsamma delar av firmans tjänster. Förslagsvis skulle du kunna göra förarbetet själv. Montera ner fönsterna försiktigt och avlägsna spröjs och lister. I samband med att du gör arbetet kan det vara läge att spana efter alger och olika fuktskador. Överlag ska du vara uppmärksam på faktorer som släpper in kyla och väta i bostaden. I Sverige har vi generellt sett ett ganska tufft klimat som utsätter fönsterna för hårda påfrestningar.

Gör underhållet själv

En del fönster kan du faktiskt måla och renovera fönsterna själv. Det finns heller inget som säger att du måste välja samma slags standardfönster över allt. En del loppmarknader och antikaffärer säljer även äldre fönster som skulle kunna bli ett charmigt och genuint inslag. Här kan du verkligen få utlopp för din kreativitet. Det viktiga är att du får en prisvärd lösning som håller i många år.

Läs mer om fönster

Fönsterbyte

Kvinna frågar sig hur lång tid det tar att byta fönster.

Ett fönsterbyte är en omfattande affär som samtidigt som den kostar mycket kan komma att löna sig i längden. Nya fönster kommer nämligen i många fall att innebära bättre isolering, vilket gör att uppvärmningskostnaderna kan hållas nere. På så vis kan fönsterbyte vara någonting som lönar sig i längden – men man får vara beredd på att det kommer att kosta en hel del. Bra fönster är inte billiga, och ska de vara välisolerade så kommer det att kosta ännu lite mer.

Sedan tillkommer också kostnaderna för att få dem monterade. Att montera fönstren själv går om man vet vad man gör, men innebär risker, dels att man förstör fönstren, och dels att man inte monterar dem korrekt, så att de inte får så pass bra isoleringsförmåga som de borde.

Två- eller treglasfönster

Skillnaden mellan tvåglasfönster och treglasfönster är enkel: treglasfönster är bättre isolerade – och dyrare. Treglasfönster kan där vara uppemot dubbelt så dyra som ett tvåglasfönster av samma storlek och utförande. Ett vanligt tvåglasfönster kostar vanligtvis från 500 kronor upp till 4 000, medan man för treglas snarare för räkna med ett minimipris på runt 2 000 kronor och där det knappt finns någon övre gräns, även om priser på över 10 000 kronor inte är så vanligt, så tillvida det inte rör sig om riktigt stora fönster, eller takfönster, som kan kosta en hel del extra.

Trä, PVC eller aluminium

Även materialet på fönstrens ramar kommer att spela in för priset. PVC-fönster är här det billigaste alternativet, som samtidigt också har den fördelen att det är lättare att isolera med än trä eller aluminium. Träfönster kan kosta ungefär lika litet som PVC-fönster, men också betydligt mer, beroende på utförandet. Huvudskälet till att välja träfönster är utseendet, då många tycker att träfönster är vackrare än alternativen.

Aluminiumfönster, slutligen, är betydligt dyrare än PVC- och träfönster, men har den fördelen att de är extremt slitstarka och tål det mesta, utan att behöva något underhåll. Det finns även kombinerade trä- och aluminiumfönster, som även om de kostar lite mer än vanliga träfönster är hållbara, samtidigt som de ser nästan lika bra ut som träfönster.

Kostnad för montering

Kostnaden för att anlita en hantverkare för att montera fönstren kommer att landa på någonstans mellan 500 och 700 kronor per timme. Tiden det sedan tar att ta bort det gamla fönstret och montera det nya kommer sedan att landa på mellan 2-4 arbetstimmar för genomsnittsfönstret, medan det kan ta betydligt längre tid för exempelvis takfönster (uppemot en dag). Arbetskostnaden kommer då att landa på mellan 1 000 och 3 000 kronor per fönster, där en enkel tumregel är att ju större fönster det är, desto längre tid kommer det att ta.

Men även hur pass ”svårt” fönstret är spelar in, vilket kan göra det lite svårt att uppskatta. Räknar man på i genomsnitt 2 500 kronor i arbetskostnad per fönster och det dubbla för takfönster, så kommer man ändå att hamna hyfsat nära, och i alla fall sannolikt inte att underskatta arbetskostnaden. Kom också ihåg att detta är arbetskostnaden innan rotavdraget (för närvarande på 50 %, men från och med 2016 tänkt att sänkas till 30 %).

Läs mer om fönsterbyten