Renovera badrum och sätt in tvättmaskin

Man tvättar händerna i badrum som inkluderar en tvättmaskin

Ska du renovera badrummet och passa på att sätta in en tvättmaskin i samband med renoveringen? Vi har samlat några tips och råd som det kan vara bra att läsa igenom innan du sätter igång med ditt nya badrumsprojekt.

Renovera badrum

Att renovera ett badrum är ofta ett stort projekt som också kan bli ganska kostsamt. I gengäld har ett badrum en lång livslängd och värdet på huset eller lägenheten kan också stiga vid en eventuell försäljning om badrummet är renoverat. Badrummet är det första rummet som många bostadsspekulanter inspekterar när de ska investera i en ny bostad.

Hur mycket det kostar att renovera ett badrum beror på många faktorer. Först och främst, vilken standard vill du ha? Det finns kakel och klinkers som kostar i princip hur mycket som helst. Vill du flytta på till exempel tvättställ eller toalett? Räkna med att det kommer att kosta mer än om du vill använda de befintliga rördragningarna.

Tänk långsiktigt

När du renoverar ditt badrum kan det vara bra att tänka på att badrummet, och därmed också den stil du väljer på inredningen, ska hålla ett antal år. Det kan därför vara smart att inte välja något alltför trendigt som snabbt kan se omodernt och tråkigt ut. Oftast är det bäst att satsa på neutrala färger och material för att sedan piffa till badrummet med hjälp av inredningsdetaljer, handdukar och annat som enkelt kan bytas ut och uppdateras vid behov. Med en neutral bas är detta enkelt att genomföra.

Vill du inte ha kakel?

Idag finns det stora valmöjligheter om man vill använda andra material än just kakel. Våtrumsskivor och våtrumsmattor finns i många olika utföranden och kräver lite mindre arbete än just kakel. Med en våtrumsmatta behöver du ofta inte heller en separat fuktspärr vilket gör den snabbare att arbeta med än kakel.

Installera tvättmaskin i badrummet

När du renoverar badrummet kan det vara ett bra tillfälle att installera en ny tvättmaskin. Detta moment kan du ofta göra själv om rätt rördragningar finns och installationen är rätt förberedd. Något som det dock kan vara bra att tänka på är att elinstallationer i badrum omfattas av ganska många regler. För att undvika farliga elinstallationer i badrummet ska du alltid låta en elektriker dra all el och installera all armatur. Glöm inte att elen i badrummet måste vara kopplat till en så kallad jordfelsbrytare. Detta är av säkerhetsskäl, för att undvika kortslutningar till följd av fukt. Behöver du eluttag i badrummet så får dessa inte installeras för nära dusch eller badkar. För att vara säker på att du följer alla regler kring elinstallationer i badrummet är det bäst att involvera en elektriker redan i planeringsstadiet. 

Vad kostar det att renovera ett badrum?

Som vi redan har nämnt kan en badrumrenovering variera mycket i pris. Material, standard och underarbete är alla faktorer som påverkar slutnotan. Priset varierar också mycket mellan olika platser i landet. I regel är det dyrare att renovera (och därmed anlita hantverkare) i storstäder än på mindre orter. Det brukar kunna skilja en till två hundralappar i timkostnad.

Priset beror också på om du själv ska leda projektet eller om du väljer totalentreprenad och därmed låter ett byggföretag leda arbetet samt ha all kontakt med alla underleverantörer och fristående hantverkare.

Totalentreprenad kan brukar kunna kännas både tryggare och enklare för många, eftersom man då slipper ta kontakt med alla leverantörer själv och se till så att alla detaljer och delar klaffar och görs i rätt tid.

Prisexempel badrumsrenovering

Blåfärgat hus som illustrerar renovering

En renovering av ett standardbadrum på 10 kvadratmeter brukar kosta runt 150 000 kronor. Detta pris kan dock variera både uppåt och nedåt beroende på materialval.

Glöm inte bort att du kan få rot-avdrag på arbetskostnaden med upp till 50 000 kronor per år. Observera att rot-avdraget endast gäller för arbete och inte för material eller transport.

Vill du få ner kostnaden för din renovering kan du välja att göra den inledande rivningen själv. Att riva ner den gamla badrumsinredningen och forsla bort avfallet kan du göra själv utan några större expertkunskaper. Om du inte vill göra detta själv så kan du låta det ingå i den offert du får från byggföretaget. Då kommer en snickare att riva inredningen och företaget ansvarar då också för bortforslingen av allt skräp som blir över.

Även montering av så kallade våtrumsskivor som ska sitta under exempelvis kakel är något du kan göra själv.

Oavsett hur mycket av förarbetet som du kan tänka dig att göra själv eller låta en expert sköta, så är det viktigt att alltid ta in flera offerter som specificerar exakt vad som ingår i priset så att du enkelt kan jämföra dessa. Beskriv tydligt för företaget vad det är du vill ha gjort för att offerten ska bli korrekt. När du jämför offerter med varandra så ska du titta på vilka punkter som har inkluderats. Ingår rivning och förarbete? Bortforsling av allt avfall? Tillkommer några kostnader som till exempel resekostnader eller liknande? Allt detta påverkar ditt slutliga pris och är avgörande för om du lyckas hålla din budget eller inte. 

Tänk på detta innan du installerar en tvättmaskin

En ny tvättmaskin är inte bara ett snyggt och fräscht tillskott till ditt badrum, den kan också sänka dina elkostnader och förenkla livet. Det första du ska fundera över är vilken arbetshöjd du vill ha. Idag är det vanligt att höja tvättmaskinen något med hjälp av ett så kallat tvättmaskinsstativ. Då slipper du böja dig ner allt för långt när du fyller eller tömmer den frontmatade tvättmaskinen. Du kan få upp tvättmaskinen upp till 30 centimeter, vilket kan göra stor skillnad för att spara ryggen och gör det dessutom lättare att städa under maskinen. Du kan också placera en praktisk låda för tvättmedel, sköljmedel, tvättpåsar och annat du vill ha nära till hands i utrymmet du får över under maskinen.

Vill du även ha en torktumlare, men har begränsat med utrymme så kan du placera denna ovanför tvättmaskinen i en så kallad tvättpelare. Detta är ofta ett bra alternativ om du bor litet och inte har så mycket plats att hänga upp den våta tvätten. 

Sätt dit vibrationsdämpare

Om du bor i ett flerfamiljshus och därmed är omgiven av grannar kan det vara bra att installera en så kallad vibrationsdämpare. Den lilla kudden av gummi monteras under maskinen och hindrar vibrationerna från centrifugen att ta sig vidare ner i golvet och därmed störa grannarna. En sådan dämpare hindrar också tvättmaskinen från att ”hoppa omkring”, vilket inte är helt ovanligt. När du får hem din nya tvättmaskin så är det bra att veta att alla nya tvättmaskiner levereras med så kallade transportskruvar baktill. Dessa hindrar själva tvättrumman från att röra sig när maskinen flyttas. Det kan därför vara bra att spara dessa när du tagit bort dem, i det fall du ska flytta eller transportera tvättmaskinen någon gång i framtiden. 

Placering av tvättmaskin

När du får hem din nya maskin ska du först kontrollera så att den ser okej ut efter transporten. Även små bucklor kan påverka maskinens funktion och bör reklameras till leverantören eller transportföretaget som levererat den. När du beslutat dig för var i badrummet tvättmaskinen ska stå och sett till så att det finns en golvbrunn eller någon annan stans där vattnet från maskinen kan släppas ut, så är det dags att se till att maskinen placeras så plant som möjligt. Ofta går tvättmaskinens ben att justera så att maskinen blir helt plan. Du kan kontrollera detta genom att placera ett vattenpass ovanpå maskinen. En maskin som inte står plant både låter mer och tvättar och centrifugerar mindre effektivt.

Kostnad stambyte bostadsrättsförening

Två grannar diskuterar ett kommande stambyte i fastigheten

Ett av de stora projekten som en bostadsrättsförening behöver planera för, både ekonomiskt och tidsmässigt, är stambytet. Ett stambyte innebär att man byter ut alla stammar i fastigheten, det vill säga, alla rör och ledningar.

Stambyten görs ungefär var 30-50:e år, men tidsintervallen kan variera mycket beroende på när huset är byggt och vilka grundförutsättningar som finns. Ett stambyte är något som inte bara påverkar bostadsrättsföreningens ekonomi – det är även ett arbete som i hög utsträckning påverkar de boende. Om föreningen har planerat ett stambyte de närmaste åren kan man nästan räkna med att det kommer att bli svårare att sälja lägenheterna i huset tiden strax före stambytet. Få människor är beredda att frivilligt utsätta sig för en process som kan göra livet så pass obekvämt och som kan påverka boendemiljön i den utsträckning som ett stambyte i huset faktiskt gör. Omvänt är också ett nyligen utfört stambyte ett plus i kanten när lägenheter ska säljas: det minskar risken för att föreningen har stora kostnader framöver som kan påverka månadsavgifter för bostadsrättsinnehavarna och det har förmodligen också resulterat i nyrenoverade och fräscha badrum.

När behöver man göra ett stambyte?

I många bostadsrättsföreningar ingår stambytet i den vanliga så kallade underhållsplanen, det vill säga en förteckning över de planerade underhåll som ska utföras av och bekostas av föreningen. I underhållsplanen kan till exempel fasadmålning, takarbeten och stambyte ingå. De flesta föreningar planerar för sina stambyten långt innan de ska äga rum, vilket gör det möjligt för föreningen att se till så att ekonomin påverkas så lite som möjligt.

Beroende på när huset är byggt och vilken typ av rör som använts så kan tiden mellan stambyten variera. I vissa fall kan det bli aktuellt med stambyte om fel uppstår i ledningarna eller att vattenläckor och fuktskador börjar förekomma ofta. Den typen av fel kan vara mer ekonomiskt fördelaktiga att förebygga med hjälp av ett stambyte (eller så kallad relining) än att åtgärda när de redan har uppstått.

Rör och ledningar har nämligen en begränsad livslängd och gamla ledningar kan orsaka väldigt kostsamma skador i byggnaden. Detta gäller vattenledningar och i hög utsträckning även elledningar. Gamla elledningar är farliga då de exempelvis kan medföra en viss brandrisk.

Stambytet ökar värdet på fastigheten

Ett stambyte ökar byggnadens totala värde och kan göra det lättare för föreningen att få mer förmånliga lån i framtiden. Ett stambyte kan också leda till lägre premier för föreningens försäkringar, eftersom risken för att råka ut för vattenskador i fastigheten då bedöms som väsentligt lägre. Eftersom badrummen renoveras i samband med stambytet så ökar också värdet på de enskilda bostadsrätterna, vilket påverkar de boende positivt.

Hur går ett stambyte till?

En av anledningarna till att ett stambyte är så pass kostsamt och arbetskrävande är att det handlar om rör och ledningar inne i tak, väggar och golv. Man måste alltså öppna och bryta upp dessa för att komma åt ledningarna. Det kräver ett mycket omfattande ingrepp initialt och sedan måste ett ganska omfattande återställningsarbete genomföras.

Byt rätt ledningar

Ibland kräver ett stambyte inte bara att väggar och golv i badrummet rivs upp, utan även i kök och eventuella tvättstugor. Det gör arbetet ännu mer krävande. Om man byter ut andra typer av ledningar, som till exempel ventilationsledningar eller liknande så kan man dock få lägre driftskostnader efteråt. Det finns alltså ett visst värde i att undersöka om andra stammar och ledningar kan bytas samtidigt.

Utför en relining istället för stambyte

Ibland väljer man att inte byta ut stammarna, utan enbart utföra en så kallad relining. En relining innebär att man reparerar de befintliga rören med moderna material. I vissa fall är det möjligt att kombinera stambyte med relining för att sänka kostnaderna genom att bara byta ut de rör som faktiskt är i behov av att bytas ut.

Relining går till så att man täcker insidan av till exempel avloppsrör med plast för att på så sätt öka livslängden på ledningarna.

Ett stambyte tar tid – planera noga

Om man beslutar sig för att faktiskt göra ett helt stambyte så finns det flera sätt att göra även detta. Man kan till exempel återställa ledningarna på ursprunglig plats i golv och väggar eller välja att placera dem någon annanstans. Två vanliga lösningar är att placera ledningarna utanpå väggar eller i schakt.

Ett stambyte föregås ofta av en noggrann planering. Ledningar och stammar bör inventeras för att rätt metod ska kunna väljas. En bostadsrättsförening ska sedan skapa ett underlag för att beslut ska kunna tas i styrelsen och i förekommande fall även på föreningens stämma.

Byggprocessen kan ta upp till ett år om det är många lägenheter i föreningen. Räkna med att arbetet i varje lägenhet tar någonstans mellan 6–8 veckor. Det är därför mest praktiskt att inte börja i alla lägenheter samtidigt utan att planera arbetet så att man metodiskt arbetar med en eller två lägenheter åt gången för att minimera besvären för de boende. I vissa fall kan boende inte nyttja sin bostad under åtminstone en del av tiden. Detta leder till ökade kostnader i form av dubbla boendekostnader om inte föreningen står för denna extra kostnad. Om föreningen står för en del av kostnaden så bör även denna post räknas med i kostnaden för stambytet. Det finns alltså flera skäl till att processen med stambytet bör gå så fort som möjligt.

Vad kostar stambytet?

Tre fastigheter

Ett stambyte är ett kostsamt projekt, oavsett metod. Det går att förkorta tiden som arbetet tar, vilket kan vara en fördel ekonomiskt men inte minst för de boende, med hjälp av förfabricerade ledningar och schakt, men kostnaden är alltid betydande.

Räkna med en kostnad på runt 300 000 kronor per lägenhet. Denna siffra påverkas av hur många badrum varje lägenhet har samt vilka andra våtutrymmen (exempelvis tvättstugor) det finns i fastigheten.

Kostnaden för stambytet påverkas alltså av en rad olika faktorer, inte minst hur många lägenheter det rör sig om. Det är självklart också dyrare att i samband med stambytet även byta ut andra ledningar och rör. Denna kostnad kan dock göra att föreningen sparar pengar på sikt eftersom att kostnaden för drift i form av värme, ventilation och vatten blir lägre.

Att finansiera ett stambyte

Genom att planera för stambytet långt i förväg kan många bostadsrättsföreningar spara pengar till stambytet, men ofta måste föreningen finansiera hela eller delar av stambytet med hjälp av lån. Att ha en högre belåningsgrad kan påverka föreningen negativt, bland annat vad gäller kreditvärdigheten. Det är därför viktigt att ta med detta i beräkningarna när man budgeterar för stambytet.

Glöm dock inte bort att ett stambyte kan leda till lägre driftskostnader för huset, något som påverkar föreningens ekonomi positivt och som åtminstone i viss mån kan kompensera för de kostnader nya lån medför.

Höjd avgift? Ökat värde? Standard på badrum?

Ett stambyte som finansieras av lån kan ofta leda till höjda avgifter för de boende, något som ibland kan vara en källa till oro. De boende får dock badrummen renoverade och kan på så sätt öka värdet på sin bostad.

Standard på de nya badrummen påverkar priset för stambytet, så här gäller det att hitta en balans mellan värde och kostnad.

Utöka befintliga lån

Om förningen ska bekosta stambytet med hjälp av lån kan det vara fördelaktigt att ha amorterat på de befintliga lånen innan det är dags för stambyte. På så sätt kan det finnas lösningar att utöka befintliga lån alternativt att få en mer fördelaktig ränta eller amorteringsgrad när det är dags för stambytet och finansiering av detta. Om föreningen har avsatta medel sparat för stambytet som täcker åtminstone delar av kostnaden kan detta också leda till en bättre ränta eller ett mer fördelaktigt låneupplägg på andra sätt. Det är värt att komma ihåg att ett stambyte ofta kan medföra en högre månadskostnad för de enskilda boende. Om denna höjning ställs i relation till hur mycket mer föreningens lån kostar per år så behöver dock inte höjningen bli så dramatisk.

Ta hjälp av experter

För att ta reda på vilka alternativ er förening har när det gäller olika metoder för stambyte och eventuell relining kan det vara bra att ta hjälp av en konsult. Konsulten inventerar då de befintliga stammarna och lämnar förslag på vilken typ av metod eller kombination av metoder som passar bäst för just era förutsättningar.

Konsultens förslag är ett bra underlag för styrelsens beslut och för beslut på föreningsstämman. Ett sådant förslag underlättar också när det är dags att ta in offerter för arbetet.

Så gör du en badrumsrenovering till bra pris

Man pratar med hantverkare i telefon: hur mycket kostar det att renovera badrummet?

Kostnaden för en badrumsrenovering avgörs av många olika saker. När det gäller utrustning och funktion, behöver de allra flesta av oss prioritera vad som är viktigast. Hur ser din lista ut? Är bastu ett måste? Eller badkar? Skötbord? Tvättmaskin? Har du behov av en grundlig förändring eller räcker det med en ytlig uppfräschning? 

Praktiska förutsättningar

Tekniskt sätt så är badrummet ganska komplicerat. Tillsammans med köket är det ett utrymme som oftast kräver professionell hjälp. Det är elkablar och vatten som löper genom rummet, ibland i golv, ibland i tak och väggar. Framförallt om du har ett äldre hus kan det dölja sig märkliga lösningar under ytan. Med tiden har det blivit mer standardiserat hur våtrumsrenoveringar ska genomföras. Oavsett du gör hela jobbet eller delar av det själv, så är det viktigt att följa de regler som finns. Om inte, kan det komma surt efter när du säljer bostaden eller i försäkringsärenden. Det som regleras har att göra med tätning mot fukt i väggskivor eller material som kakel, sten eller glas till exempel. En bra början i din planering är att ta fram information om huset och kanske till och med frilägga rör och dylikt för att göra det enklare för entreprenören att avgöra storleken på jobbet. Det har stor inverkan på kostnaden hur mycket av avlopp, vatten och el som ska dras om eller bytas ut. På Boverkets sajt ser du vad reglerna föreskriver: https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/om-fukt-i-byggnader/andring—fuktsakerhetsprojektering/badrum-och-andra-vatrum-vid-andring/

Små justeringar eller genomgripande förändring?

En ungefärlig uppskattning av pris för en badrumsrenovering per kvadratmeter, landar på mellan 15 000 och 30 000 kronor. Här ingår både arbete och materialkostnad. Naturligtvis spelar det roll om du gör delar av jobbet själv, men också var i landet du bor. Det mesta är dyrare i större städer, inte minst hantverkare. De flesta vet att arbetskostnaden är avdragsgill för renovering i ditt ägda hus eller din bostadsrätt. Det här behöver du veta om ROT-avdraget: https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete/villkorforattfarotavdrag.4.5947400c11f47f7f9dd80004014.html

Ta också med tidsfaktorn. Kräv att få en rimlig tidsplan och att du uppdateras under processen. Om det är i ditt hem som jobbet utförs kommer du att få leva utan dusch och vatten i perioder. Kanske är rimligt att bo hos en kompis eller åka på semester under tiden? Ditt val av material är en stor del av utgifterna. Den kan du påverka. Priset för en toalettstol varierar från runt 5 000 kronor och uppåt. Du kan spara kostnader för kakel och klinkers genom att inte helkakla alla väggar. Det fungerar med målad vägg på många ställen i badrum också. Prislapp för hela kalaset brukar ligga mellan 16 000 och uppåt 40 000 kronor. Att välja standardlösningar blir alltid billigare än att köpa importerad mosaik eller marmor. Många gånger kan en liten extra detalj göra stort intryck, som handfatet, kranarna eller duschväggen. Även om resten är vitt kakel.

Funktion och inredning

Oftast ska en badrumsrenovering hålla i många år. En sådan här satsning kostar både energi och pengar och görs ju inte i en handvändning. Det betyder att de dyrare delarna bör vara någorlunda tidlösa och inte kännas utdaterade och omoderna efter några månader. Exempel på vad som kostar är badrumsporslinet, som badkar, toalett och handfat. Däremot blir du inte ruinerad av att byta ut mattor, förvaring eller speglar. Det är där du kan vara trendig och personlig. Med en bas som håller och som fungerar blir det enklare och roligare att byta look. Andra enkla knep är att ställa in något gammalt, begagnat eller kanske ärvt. Det kan vara ett skåp, en pall eller tavla. Ta också en rejäl funderare på vad som kan flyttas ut ur våtutrymmet. Smink, frotté, smycken eller nagellack trivs minst lika bra i andra rum. Kanske kan du frigöra plats för roliga eller vackra detaljer i gästtoan eller badrummet genom detta? Om du behöver inspiration finns ett stort antal ställen att hämta den från. Sociala kanaler som Pinterest och Instagram, men också bland producenter och byggvaruhus är utbudet stort av tips i form av tryckta broschyrer eller digitalt på nätet.

Antik inspiration

grekiskt tempel

Redan de gamla grekerna tyckte det var viktigt att vara ren. De hade väl utvecklade badhus för tusentals år sedan. Där umgicks de och hade till och med bokade möten i de vackra lokalerna. Även om ett normalt badrum är avsevärt mindre kan vi inspireras av mönster, former och färger. Mönstrat kakel, vit marmor eller turkos mosaik är bara början. Men visste du att de också uppfann duschen? I alla fall om vi menar duschar som är kopplade till ett VVS-system. Vattnet kom ur vackert utformade drakhuvuden. Även engelsmannen William Feetham brukar tillskrivas stor betydelse för just duschen, för han utvecklade en pump som blivit prototyp för vår tids badrum. Den togs fram 1767. I Sverige var bra hygien och tillgång till vattenklosett och badrum en del av folkhemsbygget. Från 1960-talet och framåt har de allra flesta haft tillgång till dessa våtutrymmen, även om de har varierat i stil och utförande.

Hitta hantverkare genom offert

En mycket viktig detalj är vem som ska genomföra jobbet. Var inställd på att det kommer att ta lite tid att få in och att jämföra offerterna. En del hantverkare vill komma förbi och kika innan de lämnar sitt förslag, andra begär in mera information om de behöver.

Här är några saker att ta med när du gör en offertförfrågan:

  • Fråga minst tre olika firmor.
  • Be dem ge referenser på tidigare jobb.
  • Se till att de anger att de följer föreskrifter och gärna att de är certifierade.
  • Ange när du vill att renoveringen ska vara klar.
  • Beskriv nuvarande rum och hur du vill att det ska förändras (bifoga gärna ritning eller skiss).

Det finns tjänster på nätet som förenklar detta, där du fyller i ett formulär och sedan lutar dig tillbaka och inväntar offerterna. Givetvis är det också en god idé att prata med bekanta och grannar eller ställa frågor på Facebook-grupper för att lära dig mer innan projektet startar.

Läs mer om kök